Διοίκηση

Εργαζόμαστε σκληρά και επιθυμούμε τη συνεργασία και τη συμμετοχή όλων

Αντιδήμαρχοι

Μιχαήλ Γκίκας

Αρμοδιότητες

 • Την ευθύνη Θεμάτων του Τμήματος Επίβλεψης Έργων.

 • Την ευθύνη Θεμάτων του Τμήματος  Επισκευών και κυκλοφοριακών θεμάτων.

 • Την ευθύνη συντήρησης   χώρων πράσινου, των αλσών των πλατειών και των κοινοχρήστων χώρων.

Την ευθύνη Θεμάτων  γραφείου στήριξης του πρωτογενή τομέα. 

Επιπλέον ο Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Μιχάλης  ορίζεται και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Στοιχεία Επικοινωνίας Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας
Σουλίου 3, 46100 Ηγουμενίτσα
3ος Όροφος
Τηλέφωνο: 26653 61???
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αρμοδιότητες
 • Την διοίκηση – παρακολούθηση και γενικά τον έλεγχο όλων της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου.
 • Την ευθύνη για όλα τα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας της οικονομικής επιτροπής.
 • Την εποπτεία , ευθύνη ως και τον έλεγχο όλων των τμημάτων της Δ/νσης οικονομικών υπηρεσιών του δήμου  και ειδικότερα :

Ø  Τμήματος Προϋπολογισμού, Οικονομικής Διαχείρισης και ταμείου.

Ø  Τμήματος Λογιστηρίου, Προμηθειών, Δημοπρασιών και Διαχείρισης Υλικού.

Ø  Τμήμα εμπορικών δραστηριοτήτων  ( εκτός των ειδικώς αναφερομένων αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στον αντιδήμαρχο της παρ. 5 της παρούσας απόφασης).

Την εισήγηση στα αρμόδια όργανα του Δήμου ( Δήμαρχο , Δημοτικό Συμβούλιο , Οικονομική Επιτροπή)  της διενέργειας διαγωνισμών ( προχείρων , τακτικών και διεθνών )  στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας  και την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων των ως άνω οργάνων.
Να συνυπογράφει  τους βεβαιωτικούς καταλόγους , τις αποφάσεις, επιβολής προστίμων , Κ.Ο.Κ., τελών κοινοχρήστων χώρων, καθαριότητος και διαφημίσεων, ως και τις  αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Π.Δ. 80/2016.

Κατά τόπον αντιδήμαρχο της Δ.Ε. Μαργαριτίου..

Στοιχεία Επικοινωνίας Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας
Σουλίου 3, 46100 Ηγουμενίτσα
1ος Όροφος
Τηλέφωνο: 26653 61161
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Σωτήριος Μήτσης

Αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη θεμάτων του τμήματος Δημοτικής Κατάστασης , Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών

 • Την ευθύνη θεμάτων του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας.

  Την Ευθύνη θεμάτων προώθησης απασχόλησης , επενδύσεων  και τουρισμού .

Κατά τόπον Αντιδήμαρχος Συβότων.

Στοιχεία Επικοινωνίας Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας
Σουλίου 3, 46100 Ηγουμενίτσα
3ος Όροφος
Τηλέφωνο: 6940450440
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

tzortzis

Αρμοδιότητες

 • Την ευθύνη Θεμάτων του Τμήματος Περιβάλλοντος , πρασίνου , ποιότητας ζωής και Πολιτικής Προστασίας.

 • Την ευθύνη Θεμάτων του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και Πρασίνου.

 • Την Ευθύνη θεμάτων αδέσποτων ζώων.

Την ευθύνη για την εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων και ειδικότερα τις αρμοδιότητες σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία της πόλης του τμήματος αδειοδότησης και εμπορικών δραστηριοτήτων

 • Κατά τόπον αντιδήμαρχο της Δ.Ε. Παραποτάμου.

Στοιχεία Επικοινωνίας Παλιό Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας
Ελευθερίας 7, 46100 Ηγουμενίτσα
Ισόγειο - Γραφείο Καθαριότητας 
Τηλέφωνο: 26650 21159
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

tsoumaniskonos

Αρμοδιότητες

 • Την ευθύνη θεμάτων του τμήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών και ΓΟΚ.

 • Την ευθύνη θεμάτων του τμήματος ελέγχου κατασκευών.

 • Την ευθύνη θεμάτων του τμήματος πολεοδομικών σχεδίων.

Την ευθύνη για όλα τα ζητήματα που άπτονται της  σύνθεσης και λειτουργίας  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Την ευθύνη θεμάτων καταγραφής, αξιοποίησης της Δημοτικής περιουσίας.

Κατά τόπον αντιδήμαρχο της Δ.Ε. Ηγουμενίτσας.

Στοιχεία Επικοινωνίας Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας
Σουλίου 1, 46100 Ηγουμενίτσα
3ος Όροφος
Τηλέφωνο: 
e-mail:

Οι Αρμοδιότητες των κατά τόπο Αντιδημάρχων που τους μεταβιβάζονται είναι οι παρακάτω:

·         Εποπτεία και έλεγχος κλιμακίων Καθαριότητας, Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου-Περιβάλλοντος της Δημοτικής Ενότητας.

·         Εποπτεία και έλεγχος κήπων, πρασίνου, πλατειών, παιδικών χαρών, σιντριβανιών και κοινόχρηστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας, αποκατάσταση βλαβών, ζημιών κλπ και λήψη επιβαλλομένων μέτρων ασφαλείας.

·         Διοίκηση και διαχείριση του προσωπικού που εργάζεται στη Δημοτική Ενότητα.

·         Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτικής Ενότητας.

·         Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στη Δημοτική κοινότητα.

·         Συνεργασία με τον Πρόεδρο των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων.

·         Υπογραφή των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις υπηρεσίες της δημοτικής Ενότητας.

·         Εποπτεία και συντήρηση σχολικών κτηρίων της Δημοτικής Ενότητας

·         Εφαρμογή μέτρων πολιτικής Προστασίας και ΠΣΕΑ .

·         Εποπτεία τήρησης και εφαρμογής του Κανονισμού Κατασκευής – Ανακατασκευής Πεζοδρομίων και Βασικών Διατάξεων για την Τήρηση της Καθαριότητας αυτών, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

·         Εποπτεία και έλεγχο καθαριστριών των σχολείων της Δημοτικής Ενότητας.

·         Χειρισμό θεμάτων σχετιζομένων με τα αδέσποτα ζώα στα όρια της κοινότητας.

·         Συντονισμό και έλεγχο της εργασίας των υπαλλήλων – τεχνιτών.

 

Οι Αντιδήμαρχοι επίσης τελούν τους πολιτικούς γάμους και υπογράφουν τις δηλώσεις τελέσεως των πολιτικών γάμων.

Υπογράφουν έγγραφα, αποφάσεις και δικαιολογητικά, στα πλαίσια των καθ΄ ύλη ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων τους.

Εκπροσωπούν τον Δήμο στα δικαστήρια, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου  αναπληρωτής για την άσκηση των καθηκόντων του ορίζεται ο αντιδήμαρχος  Γκίκας Μιχάλης και σε περίπτωση  που και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα θα ασκούνται από τον αντιδήμαρχο Μήτση Σωτήρη.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου και του αναπληρωτή του, τις καθ ύλην αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος και τις κατά τόπο αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μήτσης Σωτήριος, σε περίπτωση απουσίας Δημάρχου και Αναπληρωτή Δημάρχου τις σχετικές αρμοδιότητες ασκεί η Αντιδήμαρχος Σούρλα Παναγιώτα.