Φορείς - Επιχειρήσεις

Πληροφορίες για φορείς και επιχειρήσεις του Δήμου

ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας

deiaig logoΗ Δημοτική Eπιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) Ιδρύθηκε το 1997, διέπεται από τον νόμο 1069/80 και λειτουργεί αυτοδύναμα από το β εξάμηνο του 1999.

Είναι Νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελή μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα  που σκοπό έχει την μελέτη , συντήρηση, εκμετάλλευση διοίκηση  και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης  και αποχέτευσης ,ακάθαρτων και όμβριων, καθώς και τη μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της περιοχής της Ηγουμενίτσας όπως ο 1069/80 ορίζει.

Διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τον Δήμαρχο που είναι πρόεδρος του Δ.Σ, 2 Δημοτικούς Συμβούλους ,1 εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε και 3 δημότες γνώστες θεμάτων Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

Τα μόνα έσοδα της εταιρίας είναι τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης με μόνη εξαίρεση μια επιχορήγηση (αρθρου 43) υψους 150000€ περίπου ετησίως βάσει του ιδρυτικού νόμου λειτουργεί ανταποδοτικά.

Όσον αφορά την ένταξη της σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την κατασκευή έργων περιβάλλοντος, αντιμετωπίζεται σαςν ιδιωτική εταιρία, με υποχρεωτική ιδία συμμετοχή στα όποια έργα εκτελεί 16,25% επι του προϋπολογισμού και καταβολή του συνόλου του Φ.Π.Α 23%. Η ένταξη της σε έργα γίνεται με το σύστημα διεκδήκησης μέσω άμεσης αξιολόγησης των τεχνικών της προτάσεων. Αυτό σημαίνει οτι για να πάρ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) Ιδρύθηκε το 1997, διέπεται από τον νόμο 1069/80 και λειτουργεί αυτοδύναμα από το β εξάμηνο του 1999.

Είναι Νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελή μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα  που σκοπό έχει την μελέτη , συντήρηση, εκμετάλλευση διοίκηση  και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης  και αποχέτευσης ,ακάθαρτων και όμβριων, καθώς και τη μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της περιοχής της Ηγουμενίτσας όπως ο 1069/80 ορίζει.

Διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τον Δήμαρχο που είναι πρόεδρος του Δ.Σ, 2 Δημοτικούς Συμβούλους ,1 εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε και 3 δημότες γνώστες θεμάτων Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

Τα μόνα έσοδα της εταιρίας είναι τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης με μόνη εξαίρεση μια επιχορήγηση (αρθρου 43) ύψους 150000€ περίπου ετησίως βάσει του ιδρυτικού νόμου λειτουργεί ανταποδοτικά.

Όσον αφορά την ένταξη της σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την κατασκευή έργων περιβάλλοντος, αντιμετωπίζεται σαν ιδιωτική εταιρία, με υποχρεωτική ιδία συμμετοχή στα όποια έργα εκτελεί 16,25% επι του προϋπολογισμού και καταβολή του συνόλου του Φ.Π.Α 23%. Η ένταξη της σε έργα γίνεται με το σύστημα διεκδίκησης μέσω άμεσης αξιολόγησης των τεχνικών της προτάσεων. Αυτό σημαίνει οτι για να πάρει μερίδιο από το όποιο μέτρο "ανοίξει" στην ΕΕ, Περιφέρεια ή Υπουργείο πρέπει να καταθέσει πρώτη άρτια μελέτη η οποία κρίνεται και αξιολογείτε κατά βάσει απο ιδιωτικές εταιρίες τεχνικής βοήθειας, εξασφαλίζοντας το αδιάβλητο της διαδικασίας (και όχι με την πληθυσμιακή κατανομή, πχ ΘΗΣΕΑΣ , και χωρίς της παραμικρή επιβάρυνση που ισχύει για τους Δήμους)

ει μερίδιο απο το όποιο μέτρο "ανοίξει" στην ΕΕ, Περιφέρεια ή Υπουργείο πρέπει να καταθέσει πρώτη άρτια μελέτη η οποία κρίνεται και αξιολογείτε κατα βάσει απο ιδιωτικές εταιρίες τεχνικής βοήθειας, εξασφαλίζοντας το αδιάβλητο της διαδικασίας (και όχι με την πληθησμιακή κατανομή, πχ ΘΗΣΕΑΣ , και χωρίς της παραμικρή επιβάρυνση που ισχύει για τους Δήμους)

Στοιχεία Επικοινωνίας ΔΕΥΑΗ
Παλαιό Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας
Ελευθερίας 7, Ηγουμενίτσα 46100
Τηλέφωνα: 26650-23223, 26650-29130, 26650-29139
Ιστοσελίδα: http://www.deyaig.gr