Εκπαίδευση

Παιδικοί Σταθμοί

pdkosΤο ΝΠΔΔ Π.Α.Κ.Π.ΠΟ  Δήμου Ηγουμενίτσας στην προσπάθεια να επιτελέσει όσο το δυνατόν αρτιότερα το κοινωνικό του έργο  και με πλήρη επίγνωση των ευθυνών απέναντι στην οικογένεια κάθε πολίτη, έχει αγκαλιάσει με ιδιαίτερη αγάπη το θεσμό της Προσχολικής Αγωγής.

Στην πόλη μας λειτουργούν 5 Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί, ενώ στην περιφέρεια του Δήμου Ηγουμενίτσας λειτουργούν άλλοι 5 ( Πέρδικας, Πλαταριάς, Ν. Σελεύκειας, Καστριού, Παραποτάμου) δυναμικότητας 400 νηπίων. Το Π.Α.Κ.Π.ΠΟ με επιτυχία υλοποιεί τη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (ΕΣΠΑ) το οποίο  απαλλάσσει πλήρως τους γονείς  από οποιαδήποτε οικονομική συμμέτοχη.

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί σε ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των νηπίων, στην ελευθερία έκφρασής τους και στο σεβασμό της προσωπικότητας τους    προσφέρουν:pdkos2

 • Διαπαιδαγώγηση
 • Καθημερινή φύλαξη, φροντίδα
 • Ψυχαγωγία
 • Διατροφή( πρωινό-δεκατιανό-γεύμα)
 • Παιδιατρική κάλυψη
 • Προγράμματα άθλησης

Με άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, που κύρια χαρακτηριστικά του είναι η αγάπη, η γνώση και η εμπειρία, παρέχει εκπαίδευση μέσα από σύνολο οργανωμένων δραστηριοτήτων ώστε τα νήπια να αναπτύσσουν ολόπλευρα τις νοητικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και σωματικές ικανότητες τους και να μεταβούν ομαλά από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον και κατ’ επέκταση στο κοινωνικό περιβάλλον.

 Πληροφορίες:
 ΝΠΔΔ Π.Α.Κ.Π.ΠΟ-Ελευθερίας 7, Παλαιό Δημαρχείο, τηλ:2665360010 & 21

Οι  εγγραφές/επανεγγραφές του σχολικού έτους 2017-2018 αρχίζουν από τη Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 μέχρι και Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 

 

Αρχεία

 

 ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ- ΔΙΚΑΙΟΓΗΤΙΚΑ

Τα νήπια που πρόκειται να παραμείνουν στους Παιδικούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2017-2018 οφείλουν οι γονείς τους για την επανεγγραφή τους  να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (ειδικό έντυπο που διατίθεται στην ιστοσελίδα www.igoumenitsa.gr και στους Παιδικούς σταθμούς και υποβάλλεται αποκλειστικά στον Παιδικό Σταθμό)
 2. Πιστοποιητικό Υγείας από Παιδίατρο.
 3. Εκκαθαριστικό τρέχοντος οικονομικού έτους

 ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 Οι  Αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στα γραφεία του ΠΑΚΠΠΟ, Ελευθερίας 7, Παλαιό Δημαρχείο, 1ος όροφος, καθημερινά από τις 8:00-14:00.

Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς έχουν τα νήπια ηλικίας από 2,5 έως 5 ετών.  

  Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (διατίθεται στη ιστοσελίδα του Δήμου www.igoumenitsa,gr, στα γραφεία του ΠΑΚΠΠΟ και στους Παιδικούς Σταθμούς)
 2. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού.
 3. Πιστοποιητικό υγείας του παιδιού από Παιδίατρο.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος ή ύδρευσης ή  τηλεφώνων κινητών - σταθερών που να προκύπτει  η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας.
 6. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2016 που αφορά στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2016 (από 1/1/2016 ως 31/12/2016). Σε περίπτωση που δεν έχει ακόμα υποβληθεί φορολογική δήλωση, κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση εισοδημάτων με ταυτόχρονη υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου φορολογικής δήλωσης.
 7. Βεβαίωση εργοδότη ή υπηρεσίας της μητέρας και του πατέρα και φωτοαντίγραφο ενσήμων των γονέων προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι ο πατέρας ή η μητέρα εργάζεται.
 8. Γονέας που δηλώνει κατά κύριο επάγγελμα ΑΓΡΟΤΗΣ θα πρέπει:
  (α) Να έχει ασφάλεια ΟΓΑ και αγροτικά εισοδήματα ,
  (β) Όσοι εργάζονται ως εργάτες ή εργάτριες σε αγροτικές εργασίες και αγροτικές επιχειρήσεις να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από τον εργοδότη και σφραγίδα της επιχείρησης αντίστοιχα όταν πρόκειται για αγροτικές επιχειρήσεις.
 9. Εργαζόμενοι απασχολούμενοι σε οικογενειακή επιχείρηση χωρίς ατομική ασφάλεια γίνονται δεκτοί με τους παρακάτω όρους :
  Υπεύθυνη δήλωση με το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης υπογεγραμμένη και με σφραγίδα της επιχείρησης.
 10. Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες (π.χ μονογονεϊκές οικογένειες , πολύτεκνοι, οικογένειες με ΑΜΕΑ , οικογένειες με φυλακισμένο ή στρατευμένο μέλος.)
 11. Άδεια νόμιμης παραμονής σε περίπτωση αλλοδαπών γονέων

 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων:

 • Οι πίνακες με τις εγκεκριμένες αιτήσεις εγγραφών/επανεγγραφών για το έτος 2017– 2018 θα ανακοινωθούν μετά την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων του ΕΣΠΑ. Τα παιδιά που εντάσσονται στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ προηγούνται στον τελικό πίνακα εγγραφών. Στη συνέχεια γίνεται η επιλογή των νηπίων ανά Παιδικό Σταθμό μέσω μοριοδότησης και συμπληρώνεται ο αριθμός των νηπίων της 1ης επιλογής, ανάλογα με τη δυναμικότητα του κάθε Παιδικού Σταθμού.
 • Η ενημέρωση των γονέων για τα τελικά αποτελέσματα (ΕΣΠΑ – Παιδικών Σταθμών) θα γίνει από τις υπηρεσίες μας (μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων του ΕΣΠΑ.)
  i)Τηλεφωνικώς
  ii)Μέσω ανάρτησης σχετικού πίνακα στην ιστοσελίδα του ∆ήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr

Οι μητέρες που είναι ασφαλισμένες στον ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ καθώς και οι Άνεργες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ (όταν ανακοινωθεί) και απαλλάσσονται από την οικονομική συμμέτοχη στις υποχρεώσεις των Παιδικών Σταθμών.

Ενόψει της δημοσίευσης της νέας Πρόσκλησης οι αιτούσες που επιθυμούν να λάβουν «Αξία Τοποθέτησης» (VOUCHER) θα πρέπει:

 • Να έχουν υποβάλει την φορολογική τους δήλωση έτους 2016, που αφορά στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2016 (από 1/1/2016 ως 31/12/2016) και να έχει εκδοθεί η Πράξη Προσδιορισμού Φόρου, προκειμένου να υπολογιστούν τα εισοδήματα.
 • Να έχουν ανανεώσει την Κάρτα Ανεργίας για όσες μητέρες είναι άνεργες

 • Να γνωρίζουν τον προσωπικό τους ΑΦΜ , ΑΜΚΑ και EMAIL, καθώς και το ΑΜΚΑ των παιδιών για τα οποία θα υποβάλλουν αίτηση.

Ονομασία Ταχ. Διεύθυνση Τηλέφωνο Επικοινωνίας Προϊστάμενος / Υπεύθυνος
Α΄ Παιδικός Σταθμός Ηγουμενίτσας Εθνικής Αντίστασης 76, Ηγουμενίτσα 46100 2665022272 Ελένη Τζούκα
Β΄ Παιδικός Σταθμός Ηγουμενίτσας Διονυσίου Σκυλοσόφου 9, Ηγουμενίτσα 46100 2665023622 Μαρίνα Πέτρου - Φατήρα
Γ΄ Παιδικός Σταθμός Ηγουμενίτσας Κύπρου 132, Ηγουμενίτσα 46100 2665024432 Πανωραία Πέτρου
Δ΄ Παιδικός Σταθμός Ηγουμενίτσας Οδυσσέως 6, Λαδοχώρι Ηγουμενίτσα 46100 2665023840 Παρασκευή Μάντζιου
Παιδικός Σταθμός Γραικοχωρίου Γραικοχώρι, Ηγουμενίτσα 46100 2665024051 Κρυστάλλω Γεωργίου
Παιδικός Σταθμός Νέας Σελεύκειας Νέα Σελεύκεια, Ηγουμενίτσα 46100 2665023588 Καλλιρρόη Ζώγα
Παιδικός Σταθμός Καστρίου Καστρί, Ηγουμενίτσα 46100 2665041203 Βασιλική Γραμμόζη
Παιδικός Σταθμός Συβότων Πλαταριά, Ηγουμενίτσα 46100 2665071650 Σοφία Λαμπρούση
Παιδικός Σταθμός Παραποτάμου Παραπόταμος, Ηγουμενίτσα 46100 2665092303 Αναστασία Χρήστου
Παιδικός Σταθμός Πέρδικας Πέρδικας, Ηγουμενίτσα 46100 2665091287 Αραμπατζή Σταυρούλα