Κοινωνική Πρόνοια

Κ.Α.Π.Η.

Στο  Δήμο Ηγουμενίτσας λειτουργεί  Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) στο οποίο εντάσσονται ειδικότερα τα ακόλουθα παραρτήματα των γεωγραφικών περιοχών του Δήμου:

 • Παράρτημα ΚΑΠΗ περιοχής Ηγουμενίτσας
  Ελευθερίας 7, Ηγουμενίτσα 46100
  Τηλέφωνο 2665024555-2665360013

 • Παράρτημα ΚΑΠΗ περιοχής Μαργαριτίου
  Μαργαρίτι  46100
  Τηλέφωνο 2665094558

 • Παράρτημα ΚΑΠΗ περιοχής Πέρδικας
  Πέρδικα  46100
  Τηλέφωνο 2665091678

 • Παράρτημα ΚΑΠΗ περιοχής Συβότων
  Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 46100
  Τηλέφωνο 2665024555

 • Παράρτημα ΚΑΠΗ περιοχής Πλαταριάς
  Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 46100
  Τηλέφωνο 2665024555

Σκοπός των Κ.Α.Π.Η.

 • Η παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ατόμων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
 • Η πληροφόρηση και συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων, καθώς και η έρευνα σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμένους.
 • Η ενεργοποίηση των ηλικιωμένων με τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες των Κέντρων.
 • Η αποφυγή της περιθωριοποίησης.
 • Η παραμονή στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.
 • Η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
 • Οργανωμένη ψυχαγωγία.