Κοινωνική Πρόνοια

Κοινωνικό παντοπωλείο

Στόχος του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ο Δήμος Ηγουμενίτσας, με την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, θέλει να στηρίξει έμπρακτα και αποτελεσματικά όλους εκείνους τους Δημότες που απειλούνται από τν φτώχεια, δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε Βασικά αγαθά διατροφής, ένδυσης και ενίοτε αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης.

Μέσα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο, ο Δήμος Ηγουμενίτσας θα διανέμει σε σταθερή και τακτική βάση, τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, οπωρολαχανικά, είδη ατομικής υγιεινή, ένδυσης, υπόδησης, σχολικά είδη, βιβλία, κατεψυγμένα προϊόντα, cd κλπ, σε τουλάχιστον 160 ωφελούμενους της δομής. Επίσης, το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα συμβάλλει και στην παραλαβή και διανομή των προϊόντων του ΤΕΒΑ (περισσότεροι από 900 ωφελούμενοι). Τα προϊόντα που διαθέτει το Κοινωνικό Παντοπωλείο εξασφαλίζονται με χορηγίες από τοπικές επιχειρήσεις, ιδιώτες φορείς, συλλόγους κλπ αλλά και την αξιοποίηση του προγράμματος απόσυρσης οπωροκηπευτικών του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι οικονομικά αδύναμες οικογένειες και άτομα άστεγα, άνεργοι, ηλικιωμένοι, ΑμΕΑ, μετανάστες, Ρομά κλπ.

Τα κριτήρια για τους δικαιούχους, θα είναι:

  • Έλληνες, μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ηγουμενίτσας
  • Ομογενείς μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου
  • Αλλοδαποί που κατοικούν στο Δήμο, νόμιμα
  • Αποδεδειγμένη «απορία» η οποία αποδεικνύεται από το εισόδημα
  • Επί μέρους Κοινωνικά Κριτήρια (ασθένεια, αναπηρία, έκτακτη ανάγκη κλπ.)

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ο Δήμος Ηγουμενίτσας, έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την πρόσληψη (μιας ΠΕ Διοικητικού και μιας ΔΕ Διοικητικού) με σκοπό την πλήρη και αποκλειστική ενασχόλησή τους με την συγκεκριμένη Δομή.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα λειτουργεί με σταθερό ωράριο από Δευτέρα έως Παρασκευή (07:00 – 15:00) στο κτίριο του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας επί της οδού 28ης Οκτωβρίου στην Ηγουμενίτσα.

Η υλοποίηση της πράξης έχει διάρκεια τουλάχιστον 36 μήνες (από 02.10.2017 έως 30.09.2020) ενώ η συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται στις 117.000,00 €.

Τόσο το Κοινωνικό Παντοπωλείο όσο και το Κοινωνικό Φαρμακείο έχουν ενταχθεί από την Ειδική υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακών προγραμμάτων, στο Ε.Π « Ήπειρος 2014-2020» Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση Διακρίσεων» με τη συνολική χρηματοδότηση των 243.360,00 €.