Πολιτισμός

Φιλαρμονική

filarmoniki

Η Φιλαρμονική του Δήμου Ηγουμενίτσας συστήθηκε ως ίδιον νομικό πρόσωπο με το όνομα «Φιλαρμονική Δήμου Ηγουμενίτσης» με το βασιλικό διάταγμα υπ΄αρ.609  επί βασιλέως Παύλου από το έτος 1960 (ΦΕΚ σύστασης 137/06-09-1960 τ.Α΄). Σκοπός της δημιουργίας του ήταν «η εν γένει εξυπηρέτησις και προαγωγή του μουσικού αισθήματος και η ψυχαγωγία των κατοίκων».

Με το ΦΕΚ 1132/Β΄/03-06-2011 η Φιλαρμονική του Δήμου συγχωνεύθηκε με άλλα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου και συστήθηκαν ως νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ».

Σκοπός της λειτουργίας της αποτελεί η δημιουργία μπάντας, χορωδίας για την καλλιέργεια μουσικής παιδείας, αλλά και η πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη των πολιτών του Δήμου Ηγουμενίτσας. Ακόμη, η δημιουργία της αναγκαίας πολιτιστικής υποδομής, η διαφύλαξη και διάδοση της λαϊκής και δημοτικής παράδοσης, αλλά και η υποστήριξη και διάδοση της σύγχρονης πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Η Φιλαρμονική είναι συνδεδεμένη με τους κατοίκους της πόλης και της γύρω περιοχής, συμμετέχοντας σε επετείους και σε άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις.

Χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες και την αγάπη των Αρχιμουσικών της, αλλά και του Δήμου Ηγουμενίτσας, που είναι ο αποκλειστικός χορηγός της, η Φιλαρμονική έγινε σύγχρονη, αποκτώντας όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό σε όργανα και στολές.

Συγκεντρώνει στο δυναμικό της 45 μουσικούς ,οι οποίοι με το μεράκι, την αγάπη και τις γνώσεις τους φροντίζουν για την υψηλή απόδοση και τις άριστες εμφανίσεις της μπάντας.          

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι η Φιλαρμονική, εκτός από το παλαιότερο Νομικό Πρόσωπο αποτέλεσε την πρώτη σχολή διδασκαλίας θεωρίας και πρακτικής της μουσικής με τους έμπειρους αρχιμουσικούς:

  • Μπάτζιος Κωνσταντίνος
  • Δολιανίτης Σπυρίδων
  • Κένταρχος Ιωάννης
  • Μιχακόπουλος Κωνσταντίνος
  • Μίτζιλας Σπυρίδων
  • Τζαδήμας  Σπυρίδων
  • Πηλείδης Γρήγορος
  • Χυτήρης σπυρίδων
  • Τζανής Κωνσταντίνος

Με τη συμπαράσταση του Δήμου Ηγουμενίτσας, η Φιλαρμονική συνεχίζει να διευρύνει ακόμα περισσότερο το καλλιτεχνικό της πεδίο, ώστε να καλύπτει και άλλες μουσικές ανάγκες.

Τηλέφωνο: 2665400282