Ανακοινώσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Ανακοινώσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

Τροποποίηση του Σχεδίου Πόλεως Νέας Σελεύκεια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ηγουμενίτσα 03/05/2017

Αρ. Πρωτ.: οικ 1022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της διαδικασίας τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως Νέας Σελεύκειας του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ο.Τ. 42, πραγματοποιείται ανάρτηση των σχεδίων στο Δημοτικό Κατάστημα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 324/16-11-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας.

       Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να λάβουν γνώση των τροποποιήσεων και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις από την Παρασκευή 12/05/2017 έως και την Παρασκευή 26/05/2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Ηγουμενίτσας.

                                                                                 Ο Δήμαρχος

 

 

 

                                                                              Ιωάννης Λώλος