Ανακοινώσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Ανακοινώσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

Eπέκταση της 2ης Πολεοδομικής Ενότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ηγουμενίτσα 03/05/2017

   Αρ. Πρωτ.: οικ. 1023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης του σχεδίου επέκτασης της 2ης Πολεοδομικής Ενότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας, πραγματοποιείται ανάρτηση των σχεδίων στο Δημοτικό Κατάστημα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 368/21-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας.

       Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να λάβουν γνώση των τροποποιήσεων και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις από την Παρασκευή 10/05/2017 έως και την Παρασκευή 26/5/2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Ηγουμενίτσας.

                                                                                 Ο Δήμαρχος

 

 

 

                                                                             Ιωάννης Λώλος