Ανακοινώσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Ανακοινώσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ΣΟΧ 1/2017

101 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών

102 ΠΕ Ψυχολόγος