Ανακοινώσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Ανακοινώσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

Αποτελέσματα ΣΟΧ 02/2017

101 ΠΕ Δοιικητικών (Πίνακας Κατάταξης και Απορριτέων)

102 ΔΕ Δοιικητικών (Πίνακας Κατάταξης και Απορριτέων)

103 ΠΕ Φαρμακοποιών (Πίνακας Κατάταξης και Απορριτέων)

104 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (Πίνακας Κατάταξης και Απορριτέων)