Ανακοινώσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Ανακοινώσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

Ανακοίνωση στα πλαίσια της διαδικασίας τροποποίησης της πολεοδομικής μελέτης της Πέρδικας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ηγουμενίτσα 31/10/2017

   Αρ. Πρωτ.: 23720

   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της διαδικασίας τροποποίησης της πολεοδομικής μελέτης της Πέρδικας στο Ο.Τ. 33, πραγματοποιείται ανάρτηση των σχεδίων στο Δημοτικό Κατάστημα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 194/18-07-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας.

       Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να λάβουν γνώση των τροποποιήσεων και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις από την Δευτέρα 06/11/2017 έως και την Δευτέρα 20/11/2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Ηγουμενίτσας.

 

                                                                                 Ο Δήμαρχος

                                                                              Ιωάννης Λώλος