Ανακοινώσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Ανακοινώσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης για την Σ.Ο.Χ. 3/2017

Τα προσωρινά αποτελέσματα της Σ.Ο.Χ. 3/2017 έχουν αναρτηθεί εδώ !