Ανακοινώσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Ανακοινώσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

Τροποποίηση της με αριθ. 103/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηγουμενίτσας «Έγκριση Κανονισμού κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας Δήμου Ηγουμενίτσας»

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 02/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση η Τροποποίηση της με αριθ. 103/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηγουμενίτσας «Έγκριση Κανονισμού κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας Δήμου Ηγουμενίτσας» όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/2006.

«Με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ.285/19.12.2001 Τ.Α) «Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις», καθορίζεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης Αποκ/σης και Οικονομικών, επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση με ή χωρίς αντάλλαγμα της απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας σε Δήμους & Κοινότητες για εκμετάλλευση. Στους μη δικαιούχους με απευθείας μισθωτήρια, η μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης γίνεται αποκλειστικά και μόνο κατόπιν δημοπρασίας. Για το λόγο αυτό τροποποιείται η διαδικασία μίσθωσης του χώρου στην περιοχή Μέγα Ντράφι της Τ.Κ. Πέρδικας με την διαδικασία της Δημοπρασίας για ομπρελοξαπλώστρες 500τμ (απόφ. 103/2012 ΔΣ)».

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μιχαήλ Γκίκας
Αντιδήμαρχος