Ανακοινώσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Ανακοινώσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

Εφαρμογή του Κανονισμού Ξυλείας ΤΗΣ Ε.Ε. 995/2010

Έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών σχετικά με

α) Εφαρμογή του Κανονισμού Ξυλείας ΤΗΣ Ε.Ε. 995/2010 σύμφωνα με την Κ.Υ.Α ΑΡΙΘ.134627/5835/23.12.15 (ΦΕΚ 2872/Β’/29.12.15)

β)εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 2173/2005 σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘ. 135279/159/12-1-2016 (ΦΕΚ Β΄83) 

Το έγγραφο έχει αναρτηθεί εδώ