Δελτία Τύπου

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τα Δελτία Τύπου του Δήμου Ηγουμενίτσας

Αποπληρωμή δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής.

Δελτίο Τύπου

08-01-2018

 

Αποπληρωμή δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής.

Σε συνέχεια της προσπάθειας του Δήμου Ηγουμενίτσας για οικονομική εξυγίανση και αποπληρωμή των οφειλών του προς τρίτους, ο Δήμος μας επιχορηγήθηκε για την αποπληρωμή δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής με ποσά των 38.552,00€ και 133.587,42€, δυνάμει των με αριθμούς 37269/02-11-2017 και 41122/29-11-2017 αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών.

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Παναγιώτα Σούρλα