Διαύγεια

Όλες οι Αποφάσεις που ανεβαίνουν στο Διαύγεια από το Δήμο Ηγουμενίτσας

Διαύγεια

Οι 10 τελευταίες αποφάσεις για να δείτε όλες τις αποφάσεις κάντε κλικ εδώ

 1. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
  Ημ/νια: 25/09/2018 11:51:13
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΝΩ0ΩΡΙ-8Β4
 2. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΨΕΙΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
  Ημ/νια: 25/09/2018 11:44:46
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΤ2ΖΩΡΙ-ΟΕΗ
 3. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ
  Ημ/νια: 25/09/2018 11:41:00
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΟΩΗΩΡΙ-5Θ0
 4. Θέμα: Έξοδα κίνησης Προέδρου Δήμου Ηγ/τσας Γ΄ τρ.2018
  Ημ/νια: 25/09/2018 11:00:04
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 7ΥΓΝΩΡΙ-ΨΡ2
 5. Θέμα: Έξοδα κίνησης Προέδρου Δήμου Ηγ/τσας Γ΄ τρ.2018
  Ημ/νια: 25/09/2018 10:59:02
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: Ω94ΦΩΡΙ-Ψ0Χ
 6. Θέμα: Έξοδα κίνησης Προέδρου Δήμου Ηγ/τσας Γ΄ τρ.2018
  Ημ/νια: 25/09/2018 10:54:23
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΩΚΥΩΡΙ-ΓΚΛ
 7. Θέμα: Έξοδα κίνησης Προέδρου Δήμου Ηγ/τσας Γ΄ τρ.2018
  Ημ/νια: 25/09/2018 10:53:18
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: Ψ7Σ1ΩΡΙ-ΦΛΦ
 8. Θέμα: Έξοδα κίνησης Προέδρου Δήμου Ηγ/τσας Γ΄ τρ.2018
  Ημ/νια: 25/09/2018 10:52:12
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΠΣΓΩΡΙ-0ΦΙ
 9. Θέμα: Έξοδα κίνησης Προέδρου Δήμου Ηγ/τσας Γ΄ τρ.2018
  Ημ/νια: 25/09/2018 10:51:01
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 625ΨΩΡΙ-ΞΣΟ
 10. Θέμα: Έξοδα κίνησης Προέδρου Δήμου Ηγ/τσας Γ΄ τρ.2018
  Ημ/νια: 25/09/2018 10:50:03
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 7ΔΛ5ΩΡΙ-ΖΡΡ