Διαύγεια

Όλες οι Αποφάσεις που ανεβαίνουν στο Διαύγεια από το Δήμο Ηγουμενίτσας

Διαύγεια

Οι 10 τελευταίες αποφάσεις για να δείτε όλες τις αποφάσεις κάντε κλικ εδώ

 1. Θέμα: Τροποποίηση - Συμπλήρωση της αριθ. 221/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά βεβαίωση για κάλυψη ετήσιας δαπάνης βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας.
  Ημ/νια: 19/10/2017 09:23:23
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 60ΠΡΩΡΙ-Β4Η
 2. Θέμα: Ανάθεση υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Πέρδικας και Συβότων
  Ημ/νια: 19/10/2017 08:01:19
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: Ω7ΝΗΩΡΙ-ΡΞ6
 3. Θέμα: Έγκριση της υπηρεσίας με τίτλο: Ηχητική κάλυψη μουσικής – θεατρικής παράστασης με θέμα “Λεβεντογέννα Ήπειρος” στις 16-10-2017 στο Ε.Ι.Ν. Δήμου Ηγουμενίτσας, συνολικού προϋπολογισμού 600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%.
  Ημ/νια: 18/10/2017 14:46:02
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6Μ08ΩΡΙ-Μ42
 4. Θέμα: Έγκριση πραγματοποίησης μουσικής – θεατρικής παράστασης με θέμα “Λεβεντογέννα Ήπειρος” στις 16-10-2017 στο Ε.Ι.Ν. Δήμου Ηγουμενίτσας, συνολικού προϋπολογισμού 3.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%.
  Ημ/νια: 18/10/2017 14:37:08
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6Η22ΩΡΙ-ΦΝ5
 5. Θέμα: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΥΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ
  Ημ/νια: 18/10/2017 13:50:02
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΝΡΕΩΡΙ-9Η0
 6. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
  Ημ/νια: 18/10/2017 11:28:14
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΑ54ΩΡΙ-7ΞΟ
 7. Θέμα: ΧΕΠ 1710/2017 Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Ηγ/τσας Σεπτέμβριος 2017(Με Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό)
  Ημ/νια: 18/10/2017 10:07:04
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΘΟΣΩΡΙ-54Ζ
 8. Θέμα: Απόφαση Δημάρχου αριθ. 1029/2017: Έγκριση της εργασίας με τίτλο: Επισκευή πέτρινων πεζουλιών στην παραλιακή οδό Ηγουμενίτσας, συνολικού προϋπολογισμού 1.240,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%.
  Ημ/νια: 17/10/2017 14:20:52
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΛΛΖΩΡΙ-Ψ53
 9. Θέμα: ΧΕΠ 1708/2017 Μεταφορά επιστολών & δεμάτων των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας για τον μήνα Σεπτέμβριο του 2017
  Ημ/νια: 17/10/2017 13:22:21
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΚΓΑΩΡΙ-ΕΡΦ
 10. Θέμα: ΧΕΠ 1707/2017 Αποζημίωση για ιδιοκτησία της στην περιοχή τμήματος(Τρίγωνο)της 3η Π.Ε.του Σχεδίου Πόλης Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 17/10/2017 13:08:17
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: Ω4ΠΚΩΡΙ-ΥΤΕ