Διαύγεια

Όλες οι Αποφάσεις που ανεβαίνουν στο Διαύγεια από το Δήμο Ηγουμενίτσας

Διαύγεια

Οι 10 τελευταίες αποφάσεις για να δείτε όλες τις αποφάσεις κάντε κλικ εδώ

 1. Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  Ημ/νια: 21/03/2018 18:12:06
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΦΑΕΩΡΙ-ΛΣ2
 2. Θέμα: Έξοδα κίνησης Προέδρου Τοπ. Κοιν. Ηγ/τσας Α΄ τρ.2018
  Ημ/νια: 21/03/2018 14:23:03
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΣΥ2ΩΡΙ-4ΝΒ
 3. Θέμα: Έξοδα κίνησης Προέδρου Τοπ. Κοιν. Ηγ/τσας Α΄ τρ.2018
  Ημ/νια: 21/03/2018 14:21:38
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 7ΘΤ9ΩΡΙ-Ο0Α
 4. Θέμα: Έξοδα κίνησης Προέδρου Τοπ. Κοιν. Ηγ/τσας Α΄ τρ.2018
  Ημ/νια: 21/03/2018 14:19:53
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΣΜΥΩΡΙ-ΓΚΖ
 5. Θέμα: Έξοδα κίνησης Προέδρου Τοπ. Κοιν. Ηγ/τσας Α΄ τρ.2018
  Ημ/νια: 21/03/2018 14:18:07
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΓΦΞΩΡΙ-ΚΦ4
 6. Θέμα: Έξοδα κίνησης Προέδρου Τοπ. Κοιν. Ηγ/τσας Α΄ τρ.2018
  Ημ/νια: 21/03/2018 14:15:54
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 735ΚΩΡΙ-8ΥΧ
 7. Θέμα: Έξοδα κίνησης Προέδρου Τοπ. Κοιν. Ηγ/τσας Α΄ τρ.2018
  Ημ/νια: 21/03/2018 14:14:05
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΛ47ΩΡΙ-Α50
 8. Θέμα: Έξοδα κίνησης Προέδρου Τοπ. Κοιν. Ηγ/τσας Α΄ τρ.2018
  Ημ/νια: 21/03/2018 14:11:53
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΒΕΖΩΡΙ-ΧΗ8
 9. Θέμα: Έξοδα κίνησης Προέδρου Τοπ. Κοιν. Ηγ/τσας Α΄ τρ.2018
  Ημ/νια: 21/03/2018 14:10:24
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΑΟΞΩΡΙ-ΑΑΞ
 10. Θέμα: Έξοδα κίνησης Προέδρου Τοπ. Κοιν. Ηγ/τσας Α΄ τρ.2018
  Ημ/νια: 21/03/2018 14:07:11
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΦΖΓΩΡΙ-Θ92