Διαύγεια

Όλες οι Αποφάσεις που ανεβαίνουν στο Διαύγεια από το Δήμο Ηγουμενίτσας

Διαύγεια

Οι 10 τελευταίες αποφάσεις για να δείτε όλες τις αποφάσεις κάντε κλικ εδώ

 1. Θέμα: Απόφαση Δημάρχου αριθ.821/2017:Έγκριση της υπηρεσίας με τίτλο: Εκκένωση βόθρου στην Τ.Κ. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας, συνολικού προϋπολογισμού 200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
  Ημ/νια: 17/08/2017 11:47:02
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΨΙΙΩΡΙ-Χ6Χ
 2. Θέμα: Οδοιπορικά έξοδα & ημερήσια αποζημίωση για μετάβασή του στην Αλβανία
  Ημ/νια: 17/08/2017 11:30:58
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 7Χ79ΩΡΙ-Ξ2Ι
 3. Θέμα: Οδοιπορικά έξοδα & ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλου για μετάβασή του στην Αλβανία
  Ημ/νια: 17/08/2017 11:27:52
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΤΖΝΩΡΙ-2ΞΤ
 4. Θέμα: Οδοιπορικά έξοδα & ημερήσια αποζημίωση για μετάβασή του στα Ιωάννινα.
  Ημ/νια: 17/08/2017 11:24:41
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: Ω1ΥΑΩΡΙ-62Α
 5. Θέμα: Οδοιπορικά έξοδα & ημερήσια αποζημίωση Γ.Γραμ.για μετάβασή του στα Ιωάννινα.
  Ημ/νια: 17/08/2017 11:22:43
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 7ΖΑΩΩΡΙ-Ρ0Η
 6. Θέμα: Οδοιπορικά έξοδα & ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλου για μετάβασή του στην Θεσσαλονίκη
  Ημ/νια: 17/08/2017 11:19:53
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 738ΤΩΡΙ-1ΔΚ
 7. Θέμα: Οδοιπορικά έξοδα & ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλου για μετάβασή του στην Αθήνα
  Ημ/νια: 17/08/2017 11:14:47
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: Ψ792ΩΡΙ-ΝΟΙ
 8. Θέμα: Οδοιπορικά έξοδα & ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλου για μετάβασή του στην Αθήνα
  Ημ/νια: 17/08/2017 11:12:15
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΔΖΗΩΡΙ-8Χ6
 9. Θέμα: Οδοιπορικά έξοδα & ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλου για μετάβασή του στην Αθήνα
  Ημ/νια: 17/08/2017 11:09:59
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 7ΔΒ7ΩΡΙ-Τ3Π
 10. Θέμα: Οδοιπορικά έξοδα & ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλου για μετάβασή του στην Αθήνα
  Ημ/νια: 17/08/2017 11:02:30
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 72ΚΡΩΡΙ-5ΜΑ