Διαύγεια

Όλες οι Αποφάσεις που ανεβαίνουν στο Διαύγεια από το Δήμο Ηγουμενίτσας

Διαύγεια

Οι 10 τελευταίες αποφάσεις για να δείτε όλες τις αποφάσεις κάντε κλικ εδώ

 1. Θέμα: Έγκριση της υπηρεσίας με τίτλο: Ηχητική κάλυψη για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 2017, συνολικού προϋπολογισμού 806,45 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.24%.
  Ημ/νια: 24/03/2017 11:52:23
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 7ΥΣΟΩΡΙ-ΒΣΠ
 2. Θέμα: ΧΕΠ 499/2017 Προμήθεια λιπασμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 24/03/2017 11:06:05
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΡΘΡΩΡΙ-ΗΣΟ
 3. Θέμα: ΧΕΠ 498/2017 Προμήθεια λιπασμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 24/03/2017 11:02:54
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΗ4ΛΩΡΙ-ΓΦ0
 4. Θέμα: ΧΕΠ 497/2017 Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Ηγουμενίτσας για το διάστημα από 01-01-2017 έως 31-01-2017(Με Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό)
  Ημ/νια: 24/03/2017 10:59:59
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΣΓ2ΩΡΙ-Ψ6Α
 5. Θέμα: ΧΕΠ 496/2017 Κτηνιατρικές υπηρεσίες στα πλαίσια του προγράμματος διαχείρησης αδέσποτων ζώων
  Ημ/νια: 24/03/2017 10:56:50
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΖΕ7ΩΡΙ-ΛΑ9
 6. Θέμα: Ίδρυση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 24/03/2017 09:46:16
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΠΣ4ΩΡΙ-ΗΔ8
 7. Θέμα: Έγκριση και διάθεση ψήφιση πιστώσεων για την προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοτυπικού χαρτιού, υλικών μηχανογράφησης, φωτοτυπίες και λοιπών ειδών γραφείου.
  Ημ/νια: 23/03/2017 15:33:38
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΒΖΗΩΡΙ-ΜΝΔ
 8. Θέμα: Αποδοχή παραιτήσεων μελών απο το ΔΣ του ΝΠΙΔ "ΔΕΥΑΗ" και αντικατάστασή τους
  Ημ/νια: 23/03/2017 14:13:12
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 7ΤΜΖΩΡΙ-1ΝΣ
 9. Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 49.500,00 ΜΕ ΦΠΑ 24%
  Ημ/νια: 23/03/2017 14:09:50
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 7ΖΕΚΩΡΙ-ΩΜ0
 10. Θέμα: ΧΕΠ 495/2017 Καθαρισμός δημοσίων τουαλετών πλατείας Δημαρχείου Ηγ/τσας για το διάστημα από 01-03-2017 έως 14-03-2017
  Ημ/νια: 23/03/2017 13:56:24
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 65ΑΥΩΡΙ-ΑΡ8