Διαύγεια

Όλες οι Αποφάσεις που ανεβαίνουν στο Διαύγεια από το Δήμο Ηγουμενίτσας

Διαύγεια

Οι 10 τελευταίες αποφάσεις για να δείτε όλες τις αποφάσεις κάντε κλικ εδώ

 1. Θέμα: Έγκριση Απολογισμού Ισολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2016
  Ημ/νια: 14/12/2017 14:52:39
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΒΜΛΩΡΙ-6Σ7
 2. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 548,99 ΕΥΡΩ.
  Ημ/νια: 14/12/2017 14:09:51
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: Ψ6ΝΛΩΡΙ-Α76
 3. Θέμα: ΧΕΠ 2130/2017 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας(Με Συνοπτικό διαγωνισμό)
  Ημ/νια: 14/12/2017 13:54:48
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΨΔ2ΩΡΙ-ΣΕΦ
 4. Θέμα: ΧΕΠ 2129/2017 Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 14/12/2017 13:52:55
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 7ΚΕΤΩΡΙ-ΦΙ2
 5. Θέμα: ΧΕΠ 2128/2017 Προμήθεια χρωμάτων για τις ανάγκες της Τ.Κ. Λαδοχωρίου Δήμου Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 14/12/2017 13:48:49
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΨΙΒΩΡΙ-ΓΙΞ
 6. Θέμα: ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 307/1996 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
  Ημ/νια: 14/12/2017 13:47:15
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΤΟ6ΩΡΙ-ΩΔ1
 7. Θέμα: ΧΕΠ 2127/2017 Προμήθεια ειδών ασφαλείας(κράνος,γάντια)για τον κλητήρα του Δήμου Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 14/12/2017 13:46:15
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΩΟΔΩΡΙ-ΠΗΟ
 8. Θέμα: ΧΕΠ 2126/2017 Δικαιώματα Κτηματολογικού Γραφείου Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 14/12/2017 13:44:09
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΛ20ΩΡΙ-ΟΛ6
 9. Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018.
  Ημ/νια: 14/12/2017 13:29:42
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΗ0ΟΩΡΙ-7Ω4
 10. Θέμα: 64/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  Ημ/νια: 14/12/2017 12:59:37
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: Ψ2ΒΕΩΡΙ-ΑΛ8