Διαύγεια

Όλες οι Αποφάσεις που ανεβαίνουν στο Διαύγεια από το Δήμο Ηγουμενίτσας

Διαύγεια

Οι 10 τελευταίες αποφάσεις για να δείτε όλες τις αποφάσεις κάντε κλικ εδώ

 1. Θέμα: ΧΕΠ 1148/2017 Καθαρισμός δημοσίων τουαλετών πλατείας Δημαρχείου Ηγ/τσας για το διάστημα από 27-05-2017 έως 27-06-2017
  Ημ/νια: 29/06/2017 13:18:13
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 7574ΩΡΙ-795
 2. Θέμα: ΧΕΠ 1147/2017 Ομαδική αποστολή επιστολών του Δήμου Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 29/06/2017 13:14:39
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΙΞ4ΩΡΙ-ΝΘΚ
 3. Θέμα: ΧΕΠ 1145/2017 Μεταφορά επιστολών & δεμάτων των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας για τον μήνα Μάιο του 2017
  Ημ/νια: 29/06/2017 13:11:13
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 7ΜΕΜΩΡΙ-ΕΩ3
 4. Θέμα: ΧΕΠ 1144/2017 Επισκευή στέγης παιδικού σταθμού Γραικοχωρίου Δήμου Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 29/06/2017 13:07:45
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΓΠ4ΩΡΙ-ΧΔΨ
 5. Θέμα: ΧΕΠ 1143/2017 Προμήθεια υλικών συντήρησης(χρώματα)για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 29/06/2017 13:04:39
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 62Ξ5ΩΡΙ-ΚΞ2
 6. Θέμα: ΧΕΠ 1141/2017 (Ένταλμα προπληρωμής)Ασφάλιση του ΗΝΖ 0883 μοτοποδηλάτου του Δήμου Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 29/06/2017 13:01:12
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΒ5ΡΩΡΙ-ΔΨΝ
 7. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛ. ΗΝΖ 0883 ΔΙΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.
  Ημ/νια: 29/06/2017 08:57:44
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 7ΔΛΡΩΡΙ-ΖΝ5
 8. Θέμα: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 49 ΠΡΟΚΡΙΤΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΞΩΘΥΡΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  Ημ/νια: 29/06/2017 08:44:23
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΒΜΗΩΩΡΙ-ΞΤΨ
 9. Θέμα: ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΠΡΟΚΑΤ)
  Ημ/νια: 29/06/2017 08:37:53
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΠ9ΚΩΡΙ-ΨΣΕ
 10. Θέμα: Απόφαση Δημάρχου αριθ.528/2017: Έγκριση της προμήθειας υλικών συντήρησης (σιδηρικά) για τις ανάγκες της αυτεπιστασίας του Δήμου Ηγουμενίτσας, συνολικού προϋπολογισμού 2.332,50€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
  Ημ/νια: 28/06/2017 14:37:03
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 7ΥΩ0ΩΡΙ-ΘΟΛ