Διαύγεια

Όλες οι Αποφάσεις που ανεβαίνουν στο Διαύγεια από το Δήμο Ηγουμενίτσας

Διαύγεια

Οι 10 τελευταίες αποφάσεις για να δείτε όλες τις αποφάσεις κάντε κλικ εδώ

 1. Θέμα: ΧΕΠ 708/2017 Εργασίες αλλαγής λαμπτήρων ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Παραποτάμου για το διάστημα από 14/02/2017 έως 14/04/2017
  Ημ/νια: 24/04/2017 13:58:23
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 78ΕΝΩΡΙ-4ΓΒ
 2. Θέμα: Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού για πέντε ( 5 ) ημερομίσθια τον μήνα Απρίλιο 2017
  Ημ/νια: 24/04/2017 13:48:20
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 66Γ8ΩΡΙ-9ΧΧ
 3. Θέμα: ΧΕΠ 707/2017 Προμήθεια ταχογράφων και καρτών ταχογράφων για τα οχήματα του Δήμου Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 24/04/2017 13:32:37
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΣΦΛΩΡΙ-3ΙΤ
 4. Θέμα: ΧΕΠ 706/2017 Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση των ΚΗΙ 9216,ΚΗΙ 9225,ΚΗΙ 9207,ΜΕ 112210 και ΚΗΥ 9911 οχημάτων του Δήμου Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 24/04/2017 13:29:20
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: Ω6ΔΚΩΡΙ-ΛΘ4
 5. Θέμα: ΧΕΠ 705/2017 Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση του ΚΗΥ 9956 οχήματος του Δήμου Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 24/04/2017 13:26:39
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 7Ν33ΩΡΙ-Σ11
 6. Θέμα: ΙΣΟΓΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ
  Ημ/νια: 24/04/2017 13:22:53
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΕΔΑΩΡΙ-ΔΚΚ
 7. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ 242 2007 ΚΡΥΟΝΕΡΙ
  Ημ/νια: 24/04/2017 13:06:42
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΓΒ9ΩΡΙ-ΣΜ4
 8. Θέμα: ΧΕΠ 703/2017 Προμήθεια Τράπεζας Πειραιώς Μάρτιος 2017
  Ημ/νια: 24/04/2017 11:48:52
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: Ω9Γ8ΩΡΙ-6ΙΨ
 9. Θέμα: ΧΕΠ 704/2017 Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης καθώς και εργασίες διαγράμμισης διαβάσεων κεντρικών οδών στην πόλη της Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 24/04/2017 11:45:10
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 7ΗΔ4ΩΡΙ-Ρ50
 10. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΑΚ 2003 ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ
  Ημ/νια: 24/04/2017 11:29:36
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6Ζ56ΩΡΙ-Ξ72