Διαύγεια

Όλες οι Αποφάσεις που ανεβαίνουν στο Διαύγεια από το Δήμο Ηγουμενίτσας

Διαύγεια

Οι 10 τελευταίες αποφάσεις για να δείτε όλες τις αποφάσεις κάντε κλικ εδώ

 1. Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕ ΣΥΒΟΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
  Ημ/νια: 24/05/2017 12:50:15
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΦΘΩΩΡΙ-Υ73
 2. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΚΑΙ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ
  Ημ/νια: 24/05/2017 12:36:30
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΙ4ΞΩΡΙ-9Υ5
 3. Θέμα: ΧΕΠ 930/2017 Καθαρισμός δημοσίων τουαλετών πλατείας Δημαρχείου Ηγ/τσας για το διάστημα από 27-03-2017 έως 27-04-2017
  Ημ/νια: 24/05/2017 11:31:58
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: Ω8Ω5ΩΡΙ-ΗΥΜ
 4. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
  Ημ/νια: 24/05/2017 11:04:05
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΠΨΣΩΡΙ-ΕΛΧ
 5. Θέμα: ΧΕΠ 929/2017 Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων στις Δ.Ε.Συβότων και Πέρδικας για το χρονικό διάστημα από 01/04/2017 έως 30/04/2017
  Ημ/νια: 24/05/2017 10:53:12
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 7ΙΟΙΩΡΙ-ΟΝΝ
 6. Θέμα: ΧΕΠ 928/2017 Τέλος εναπόθεσης απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Καρβουναρίου
  Ημ/νια: 24/05/2017 10:49:50
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 78ΖΞΩΡΙ-ΖΧΤ
 7. Θέμα: ΧΕΠ 927/2017 Τέλος εναπόθεσης απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Καρβουναρίου
  Ημ/νια: 24/05/2017 10:47:40
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: Ω21ΧΩΡΙ-ΓΕ7
 8. Θέμα: ΧΕΠ 926/2017 Καταβολή εξόδων κηδείας υπαλλήλου του Δήμου Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 24/05/2017 10:45:37
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 722ΒΩΡΙ-Ξ7Ψ
 9. Θέμα: ΧΕΠ 913/2017 Εξόφληση(Ληξιπρόθεσμη οφειλή)τόκων υπερημερίας και δικαστική δαπάνη,βάσει της υπ΄αριθμ.22/2014 Διαταγής πληρωμής Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 24/05/2017 10:41:30
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΘΙ4ΩΡΙ-ΠΘΩ
 10. Θέμα: ΙΣΟΓΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ
  Ημ/νια: 23/05/2017 14:46:18
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΤΚΜΩΡΙ-ΤΔ9