Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΒΟΤΩN

 Igoumenitsa logo

Ελληνική Δημοκρατία

Περιφέρεια Ηπείρου

Δήμος Ηγουμενίτσας

Δ/νση Οικονομικού

                           Ηγουμενίτσα, 19-05-2017

            Αριθ. Πρωτ.: 9659

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΡΙΘ. 9/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΒΟΤΩN

O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου των υπηρεσιών με τίτλο: «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων Πέρδικας και Συβότων», για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Το αντικείμενο των υπηρεσιών περιλαμβάνει τη μηχανική αποκομιδή των μη επικίνδυνων στερεών αστικών απορριμμάτων από τους κοινούς κάδους αποκομιδής που βρίσκονται στις περιοχές ων Δημοτικών Ενοτήτων Πέρδικας και Συβότων. Ο χώρος διάθεσης των απορριμμάτων θα είναι ο Χ.Υ.Τ.Α Καρβουναρίου. Αντικείμενο των υπηρεσιών αποτελεί επίσης ο καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων στις προαναφερθείσες Δημοτικές Ενότητες.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 72.926.88€. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ: 20.6277.06 του οικονομικού έτους 2017.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 1η Ιουνίου 2017 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στο Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Ηγουμενίτσα 46100) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, κοινοπραξίες που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr

Για πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών Δήμου Ηγουμενίτσας (αρμόδια υπάλληλος κα. Ιφιγένεια Κώτσια, τηλέφωνο: 2665361212, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

Διακήρυξη

Μελέτη

ΤΕΥΔ

     Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Λώλος