Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Ηγουμενίτσας, των δομών του Νομικού Προσώπου ΠΑΚΠΠΟ και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένα έτος

Igoumenitsa logo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 
Ταχ. Δ/νση: Σουλίου 3
Τ.Κ. – Πόλη: 46100 - Ηγουμενίτσα
Πληροφορίες: Ειρήνη Γρίβα
Τηλέφωνο: 2665361213
Fax: 2665029119
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα: www.igoumenitsa.gr
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθ. 10/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Ηγουμενίτσας, των δομών του Νομικού Προσώπου ΠΑΚΠΠΟ και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένα έτος»

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε 3 φορείς και 3 ομάδες για τον κάθε φορέα :

ΦΟΡΕΑΣ 1. Δήμος Ηγουμενίτσας

ΟΜΑΔΑ Α. (cpv 39831200-8), συνολικού προϋπολογισμού 1.943,08€ με ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Β. (cpv 19520000-7), συνολικού προϋπολογισμού 6.988,21 € με ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Γ. (cpv 33760000-5), συνολικού προϋπολογισμού 3.335,60€ με ΦΠΑ

ΦΟΡΕΑΣ 2. Νομικό Πρόσωπο ΠΑΚΠΠΟ

ΟΜΑΔΑ Α. (cpv 39831200-8), συνολικού προϋπολογισμού 8.226,97€ με ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Β. (cpv 19520000-7), συνολικού προϋπολογισμού 7.483,65. € με ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Γ. (cpv 33760000-5), συνολικού προϋπολογισμού 6.311,72€ με ΦΠΑ

ΦΟΡΕΑΣ 3. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΟΜΑΔΑ Α. (cpv 39831200-8), συνολικού προϋπολογισμού 1.405,17€ με ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Β. (cpv 19520000-7), συνολικού προϋπολογισμού 1.638,54 € με ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Γ. (cpv 33760000-5), συνολικού προϋπολογισμού 956,29€ με ΦΠΑ

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και είκοσι δύο ευρώ (38.289,22€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% .

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για έναν ή περισσότερους φορείς και για μία ή περισσότερες ομάδες του κάθε φορέα αλλά για το σύνολο όμως των ειδών της κάθε ομάδας. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα ειδών.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται τις 03/08/ 2017 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στο Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Ηγουμενίτσα 46100) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, κοινοπραξίες που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό επικοινωνείτε με το Τμήμα Προμηθειών Δήμου Ηγουμενίτσας, αρμόδια υπάλληλος κα. Ειρήνη Γρίβα, τηλέφωνο: 2665361213, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 Αρχεία Διακήρυξης

                                                                                                                                                                     

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

 Ιωάννης Λώλος

 

 

 

 

 

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Ηγουμενίτσας, των δομών του Νομικού Προσώπου ΠΑΚΠΠΟ και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένα έτος

Προϋπολογισμός: 38.289,22€ με ΦΠΑ

Αριθ. Μελέτης : 3/2017

Αριθ. Διακήρυξης: 10/2017

Αριθ. Πρωτ: 15598/20-07-2017