Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση έκτασης E=131,66τμ από το 531 τεμάχιο Αγροκτήματος Φασκομηλιάς

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηγουμενίτσα,     03/11/2017
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:24033
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                    
   
Ταχ.Δ/νση: Σουλίου 3                                                  
Τ.Κ.: 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ  
Πληρ.: κα Ευτ. Νικολοπούλου  
Τηλ. : 2665361255  
Fax : 2665029119  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Προκηρύσσει δημόσια, φανερή, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση έκτασης E=131,66τμ από το 531 τεμάχιο Αγροκτήματος Φασκομηλιάς Διανομής έτους 1956 που αναθεωρήθηκε το 1974-1976 στην Τ.Κ. Φασκομηλιάς του Δήμου Ηγουμενίτσας Δ.Κ. Ηγουμενίτσας του Δήμου Ηγουμενίτσας για γεωργική καλλιέργεια.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 16/11/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:15 - 10:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ηγουμενίτσας.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των πενήντα   ευρώ (50,00€) ετησίως .

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής ύψους 125,00 ευρώ.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις ημέρες και ώρες γραφείου, από το γραφείο εσόδων του Δήμου, αρμόδια υπάλληλος κα Ευτυχία Νικολοπούλου, Διεύθυνση Σουλίου 3, Τηλέφωνο: 2665361255, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.igoumenitsa.gr

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

    
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ