Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης εμβαδού (7.047,31τ.μ.) από το υπ’ αριθ. 2005 τεμάχιο διανομής Συβότων

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηγουμενίτσα, 03/11/2017
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 24035
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                  
   
Ταχ.Δ/νση: Σουλίου 3                                                  
Τ.Κ.: 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ  
Πληρ.: κα Ευτ. Νικολοπούλου  
Τηλ. : 2665361255  
Fax : 2665029119  

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

Προκηρύσσει δημόσια, φανερή, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης εμβαδού (7.047,31τ.μ.) από το υπ’ αριθ. 2005 τεμάχιο διανομής Συβότων της Τοπικής Κοινότητας Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας .

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 16/11/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 - 10:45 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των διακοσίων δέκα     ευρώ (210,00€) ετησίως.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 189,00 Ευρώ.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις ημέρες και ώρες γραφείου, από το γραφείο εσόδων του Δήμου, Αρμόδια Υπάλληλος κα Ευτυχία Νικολοπούλου, Διεύθυνση Σουλίου 3, Τηλέφωνο: 2665361255, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.igoumenitsa.gr.

 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

   
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ