Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση έκτασης Ε=21.063τμ από το 16 τεμάχιο Διανομής Ηγουμενίτσας

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηγουμενίτσα,     03/11/2017
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:24034
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                    
   
Ταχ.Δ/νση: Σουλίου 3                                                  
Τ.Κ.: 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ  
Πληρ.: κα Ευτ. Νικολοπούλου  
Τηλ. : 2665361255  
Fax : 2665029119  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Προκηρύσσει δημόσια, φανερή, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση έκτασης Ε=21.063τμ από το 16 τεμάχιο   Διανομής Ηγουμενίτσας έτους 1968 που αναθεωρήθηκε στη θέση «Καλιάσα» Δ.Κ. Ηγουμενίτσας του Δήμου Ηγουμενίτσας για γεωργική καλλιέργεια.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 16/11/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 - 10:15 στο Δημοτικό Κατάστημα Ηγουμενίτσας.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των χιλίων είκοσι   ευρώ (1.020,00€) ετησίως .

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής ύψους 918,00 ευρώ.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις ημέρες και ώρες γραφείου, από το γραφείο εσόδων του Δήμου, αρμόδια υπάλληλος κα Ευτυχία Νικολοπούλου, Διεύθυνση Σουλίου 3, Τηλέφωνο: 2665361255, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.igoumenitsa.gr

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

   
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ