Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ μίας (1) θέσης Ειδικού/ής Συμβούλου ή Ειδικού/ης Συνεργάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

             ……

ΓΡΑΦΕΙΟ   ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ηγουμενίτσα: 28-02-2018

Αρ. Πρωτ.: 3003

Ταχ. Δ/νση : Σουλίου 3

Τ.Κ.           : 461 00 Ηγουμενίτσα

Τηλ.           : 26653 61101

Fax.           : 26650 26067

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα: www.igoumenitsa.gr

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας γνωστοποιεί ότι πρόκειται να πληρώσει μία (1) θέση Ειδικού/ής Συμβούλου ή Ειδικού/ης Συνεργάτη, του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και όπως ισχύει, με καθήκοντα την παροχή συμβουλών επί θεμάτων παιδείας, οργάνωσης δράσεων και δημοσίων σχέσεων, απευθείας στον κ. Δήμαρχο.  

Η πλήρωση της θέσης θα γίνει από το πρόσωπο που είναι κατά την κρίση του Δημάρχου, κατάλληλο.

Ο/Η Ειδικός/ή σύμβουλος θα πρέπει να έχει πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

Να γνωρίζει Άριστα μια ξένη γλώσσα Γαλλική ή Αγγλική.

Ο/Η Ειδικός/ή Σύμβουλος που θα καταλάβει την παραπάνω θέση θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη θητεία της δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθεί. Τα καθήκοντά του/της και τα υπόλοιπα ζητήματα της θητείας του/της ορίζονται στο άρθρο 163 του Ν. 3584/07.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την πλήρωση της παραπάνω θέσης καλούνται όπως, να υποβάλλουν σχετική έγγραφη αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

  2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος της αλλοδαπής

  3. Βιογραφικό και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να τεκμηριώνει την εμπειρία και τις γνώσεις του/της.

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται στο γραφείο του Δημάρχου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσας) μέχρι και την 7 Μαρτίου 2018.

Η προκήρυξη αυτή θα τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηγουμενίτσας, θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του Νομού και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας, και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

 

Ιωάννης Λώλος