Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ - τραπεζοκαθίσματα

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                             Ηγουμενίτσα   13 / 04   /2018

                                                                               Αριθ.Πρωτ.: 5684

Ταχ.Δ/νση: Σουλίου 3                                            

Τ.Κ.: 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Πληρ.: Νικολοπούλου Ευτυχία

Τηλ : 26653 61255

Fax : 26650 29119

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση κινητών πραγμάτων (τραπεζοκαθίσματα) με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την εκποίηση των παρακάτω ειδών:

α/α Περιγραφή κινητού Αριθμός Τεμαχίων Τιμή Τεμαχίου (€) Σύνολο αξίας τεμαχίων (€)
  1. 1.
Μαρμάρινα τραπέζια 8 4,00 32,00
  1. 2.
Τραπέζια μπαμπού με τζάμι 13 4,00 52,00
  1. 3.
Καρέκλες σκηνοθέτη 36 2,50 90,00
  1. 4.
Καρέκλες μπαμπού 40 3,50 140,00
  1. 5.
Διπλά μπαμπού 6 5,00 30,00
Σύνολο πρώτης προσφοράς 344,00

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 04/05/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00-10:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ηγουμενίτσας.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις ημέρες και ώρες γραφείου στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου κα Ευτυχία Νικολοπούλου, Σουλίου 3, Τηλέφωνα 26653 61255 2665041365.

Οι αναλυτικοί όροι της δημοπρασίας έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

                                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                   

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ