Προσκλήσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Προσκλήσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

          Ηγουμενίτσα 19 Μαρτίου 2018

           Αριθμ. Πρωτ.: 4218

    

   Π Ρ Ο Σ :

Δημοτικό Μέγαρο - Σουλίου 3

Τ.Κ. 461 00 – Ηγουμενίτσα

____________________________

Web site: www.igoumenitsa.gr

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πληροφορίες: Γεώργιος Νικολάου

Τηλ.2665361211 - Fax 2665029119

Α)Τακτικά Μέλη κ.κ.                                                                              1) Σούρλα Παναγιώτα                                                                                      3) Λώλης Ηλίας                                                                                                 5) Γόγολος Ιωάννης          

                                                                                                                                                                                                                                  Β) Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ.                                                                                  1)Τσουμάνης Κωνσταντίνος                                                                                     3) Γουρνάρης Μιχαήλ                                                                                              5) Γκόλιας Βασίλειος                                                                                                                            

2) Κώστας Ελευθέριος

4) Ντάνης Βασίλειος

6) Δήμας Θεόδωρος  

2)Τζώρτζης Απόστολος

4) Ντάνης Γεώργιος                                                                                        

(Κοινοποίηση δια μέσω του Πρωτοκόλλου)

Γραφείο Δημάρχου                                                                                      Γραφείου Προέδρου Δ.Σ.                                                                               Γενικό Γραμματέα Δ. Ηγ/τσας                                                                                      Προϊσταμένη Οικον. & Διοικ. Υπηρ.                                                                                          Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας                                                                                       Γραφεία Συνδυασμών (2)                                                                                 Γραφεία Αντιδημάρχων (5)                                                                                    Νομικό Σύμβουλο

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση»

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την  23η Μαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο

Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 2ο

Έγκριση – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2018.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 3ο

Άσκηση ή μη έφεσης και αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της με αριθμό 5/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 4ο

Παροχή πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 5ο

Έγκριση του από 20/02/2018 πρακτικού της επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 7ου   Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 6ο

Έγκριση πρακτικού V της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας και των Νομικών του προσώπων για τα έτη 2018-2019.

Εισηγήτρια:   – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 7ο

Έγκριση της αριθ.1/2018 μελέτης και καθορισμός των όρων του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Νομικού προσώπου ΠΑΚΠΠΟ για ένα έτος.

Εισηγήτρια:   – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 8ο

Έγκριση πρακτικού Ι του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Οικοδομικά έργα στο Δήμο Ηγουμενίτσας».

Εισηγήτρια:   – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 9ο

Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», καθορισμός των όρων αυτού, έγκριση της μελέτης και διάθεση της πίστωσης.

Εισηγήτρια:   – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 10ο

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ», διάθεση της πίστωσης, έγκριση της μελέτης και καθορισμός των όρων αυτού.

Εισηγήτρια:   – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 11ο

Διάθεση – ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια υλικών έργων υποδομής Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2018.

Εισηγήτρια:   – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 12ο

Έγκριση της αριθ.09/2018 μελέτης και καθορισμός των όρων του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια υλικών έργων υποδομής Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2018.

Εισηγήτρια:   – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 13ο

 

Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας Δήμου Ηγουμενίτσας, που βρίσκονται στη Δ.Κ. Νέας Σελεύκειας (εργατικές κατοικίες).

Εισηγήτρια:   – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 14ο

Καθορισμός των όρων για την εκποίηση κατασχεμένων κινητών αντικειμένων (τραπεζοκαθισμάτων).

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 15ο

Αποδοχή χορηγίας ποσού 1.000 ευρώ από τον Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. για εκδηλώσεις στον Δήμο Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 16ο 

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 286/2017 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων στην υπόθεση Γρηγορίου Πολύζου κατά Δήμου.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 17ο

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 99/2017 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας στην υπόθεση Ηλέκτρας Χρήστου κατά Δήμου.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 18ο

Επί αιτήσεως Χρυσούλας ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ για αποζημίωση σε επικείμενα επί ιδιοκτησίας της στην 3η Π.Ε. του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 19ο

Επί αιτήσεως Ραφαέλε ΝΤΕΛΕΝΤΟΝΕ του Δονάτου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στην 3η Π.Ε. Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:   – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 20ο

Επί αιτήσεως Δημητρίου ΜΙΧΟΥ του Γεωργίου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στην 3η Π.Ε. Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:   – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 21ο

Επί αιτήσεως Προκοπίου ΡΙΖΟΥ του Χρήστου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης στον Παραπόταμο Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:   – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 22ο

Επί αιτήσεως Ζωίτσας ΚΙΑΠΕ του Ηλία για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης στον Παραπόταμο Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:   – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 23ο

Επί αιτήσεως Φωτίου ΖΑΓΚΑ του Βάϊου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης στον Παραπόταμο Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:   – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 24ο

Επί αιτήσεως Φωτίου ΝΤΟΥΚΑ του Παύλου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια:   – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 25ο

Επί αιτήσεως Λητώς ΝΤΟΥΚΑ του Παύλου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγήτρια:   – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 26ο

Επί αιτήσεως Βασιλείου ΔΙΑΜΑΝΤΗ του Χρήστου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια:   – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 27ο

Επί αιτήσεως Λάμπρου ΒΑΓΓΕΛΗ του Γεωργίου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια:   – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 28ο

Επί αιτήσεως Γεωργίου & Γρηγορίου ΒΑΓΓΕΛΗ του Λάμπρου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία τους.

Εισηγήτρια:   – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 29ο

Επί αιτήσεως Αφροδίτης ΒΑΓΓΕΛΗ – ΓΚΟΤΣΗ του Χρήστου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 30ο

Επί αιτήσεως Παύλου ΝΤΟΥΚΑ του Νικολάου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια:   – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 31ο

Επί αιτήσεως Μιχαήλ ΚΟΥΡΤΗ του Ευθυμίου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια:   – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 32ο

Επί αιτήσεως Μιχαήλ ΚΟΥΡΤΗ του Ευθυμίου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια:   – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

                                                                          

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων

να   παρευρίσκονται στη συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής κατά τη διάρκεια

της συζήτησης του θέματος του οποίου

εισηγούνται.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

               ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

                     ΔΗΜΑΡΧΟΣ