Συμμετοχή σε Δίκτυα

ΤοΕθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείαςέχει ως αποκλειστικό του σκοπό τηνΠρόληψη των Νοσημάτων, τηνΠροαγωγή της Υγείας, τονΠροσυμπτωματικόΈλεγχο των πληθυσμιακών ομάδων υψηλού κινδύνου και γενικότερα τηνπροώθηση ολοκληρωμένων Πολιτικών και Δράσεων στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας.

Διαβάστε περισσότερα: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας

Το «Energy Cities» αποτελείται από ένα σύνολο ευρωπαϊκών τοπικών αυτοδιοικήσεων (πάνω από 1000 πόλεις από 30 διαφορετικές χώρες) και εξειδικεύεται στην προώθηση της βιώσιμης ενεργειακής πολιτικής. Το μη κερδοσκοπικό δίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα: Ενεργειακές Πόλεις (Energy Cities)

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ δρα ως τόπος διαλόγου, στοχασμού και συνεργασίας. Παρέχει ευκαιρίες για ανταλλαγή θετικών εμπειριών βασισμένων στη συνεργασία μεταξύ των πόλεων. Έτσι, προωθεί και προσανατολίζει τις πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα: E.F.U.S. – European Forum for Urban Security

Το ευρωμεσογειακό δίκτυο πόλεων εντάσσεται σε μία οπτική αποκεντρωμένης συνεργασίας και απευθύνεται ταυτόχρονα στις πόλεις της ΕΕ και στις πόλεις των μεσογειακών χωρών εταίρων, προωθώντας νέες οδούς συνεργασίας μεταξύ τους.

Διαβάστε περισσότερα: Euromed Cities Network