Επιτροπές

Λοιπές Επιτροπές

 

 

Στο Δήμο Ηγουμενίτσας έχει συσταθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η Επιτροπή Κυκλοφοριακών & Συγκοινωνιακών Ρυθμίσεων αντικείμενο της οποίας είναι η αντιμετώπιση και επίλυση κυκλοφοριακών ζητημάτων που προκύπτουν στο Δήμο.

Πρόεδρος: Μιχαήλ Γκίκας – Αντιδήμαρχος

Μέλη της επιτροπής:

  • Δήμητρα Γούλα
  • Κωνσταντίνος Τσουμάνης
  • Θεόδωρος Διαμάντης
  • Εκπρόσωπο Εμπορ/κου Συλλόγου
  • Εκπρόσωπο Ιδιοκτητών Ταξί
  • Εκπρόσωπο Τμήματος Τροχαίας
  • Εκπρόσωπο Λιμεναρχείου
  • Εκπρόσωπο Σχολών Οδήγησης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας
Γραμματέας επιτροπής: Παντελής Καραπιπέρης
Δ/νση: Σουλίου 3, 46100 Ηγουμενίτσα,
Τηλέφωνο +30 2665361155
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.