Φορείς - Επιχειρήσεις

Πληροφορίες για φορείς και επιχειρήσεις του Δήμου

Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός - ΠΑΚΠΠΟ

Το ΠΑΚΠΠΟ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ηγουμενίτσας η σύσταση του οποίου έγινε με το ΦΕΚ 1132/τ.Β΄/3-6-2011
Σκοπός του ΠΑΚΠΠΟ είναι:

  • Η εφαρμογή προγράμματος εξωϊδρυματικής προστασίας ηλικιωμένων, η παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας, η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων της περιοχής του Δήμου Ηγουμενίτσας, ώστε αυτά να παραμείνουν αυτόνομα ισότιμα και ενεργά μέλη στην οικογένεια και στο Δήμο.
  • Η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων και βρεφών εργαζομένων γονέων, η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, η προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβαση τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον.
  • Η παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Ηγουμενίτσας, ώστε αυτά να παραμένουν στην οικογένεια και στην κοινωνία της περιοχής.
  • Η υλοποίηση προγραμμάτων πρόνοιας και αλληλεγγύης όπως το Βοήθεια στο σπίτι, Κοινωνικής Μέριμνας κ.ά

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Παλιό Δημαρχείο Ηγουμενίτσας
Ταχ. Διεύθυνση: Ελευθερίας 7, 46100 Ηγουμενίτσα
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2665360010, 2665360020
Φαξ: 2665026346
e-mail: