Σχετικά με τον Δημότη

Προνοιακές και Κοινωνικές Υπηρεσίες

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Παναγιώτα Αλεξάνδρου  
Αγ. Αποστόλων 43, 46100 Ηγουμενίτσα
Τηλέφωνα: 26650 21003-04, 26650 29070-71
Φαξ: 26650 26886
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τμήματα
  • Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
  • Τμήμα Κοινωνικής Προστασία και Ελέγχο