Κοινωνική Πρόνοια

Κέντρο Κοινότητας

 kklogo

Το Κέντρο Κοινότητας αποτελεί μια νέα δομή του Δήμου Ηγουμενίτσας, συμπληρωματική των Κοινωνικών Υπηρεσιών του. Ο Δήμος Ηγουμενίτσας στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ηπείρου 2014-2020, ως δικαιούχος φορέας, ξεκίνησε τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας το οποίο παρέχει μια ολιστική υποστήριξη στους ωφελούμενους για την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων, καθώς και την προώθηση στην απασχόληση. Η υλοποίηση της πράξης θα έχει συνολική διάρκεια 36 μήνες (02/10/2017-30/09/2020) με δυνατότητα παράτασης, ενώ η συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται στις 112.320,00 €.

Στόχος

Στόχος της δομής είναι να αποτελέσει το πρώτο σημείο υποδοχής (front desk) των ωφελουμένων για την καταγραφή, κατεύθυνση, παραπομπή και διασύνδεσή τους με τα κοινωνικά προγράμματα, αλλά και με υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • Υποδοχή και Ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας, κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο
 • Συμβουλευτική Υοστήριξη
 • Συνεργασία και διασύνδεση με Υπηρεσίες και Δομές
 • Παροχή υπηρεσιών για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και τη διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης των ωφελουμένων
 • Δράσεις δημιουργικής απασχόλησης
 • Συνεργασία στην Ανάπτυξη του Δικτύου Εθελοντισμού
 • Εκδηλώσεις πολιτισμικού, επιμορφωτικού, κοινωνικού περιεχομένου

Ωφελούμενοι

 • Οι πολίτες που κατοικούν στον Δήμο Ηγουμενίτσας και κατά προτεραιότητα οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»
 • Άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
 • Μετανάστες
 • Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας
 • Αιτούντες άσυλο
 • ΑμεΑ
 • Ρομά
 • Ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Στελέχωση του Κέντρου

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηγουμενίτσας έχει στελεχωθεί ήδη με την πρόσληψη μιας ΤΕ Κοινωνικής Λειτουργού και μιας ΠΕ Ψυχολόγου.

Ωράριο Λειτουργίας

Το Κέντρο λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00 - 15:00

Στοιχεία Επικοινωνίας

(Συστεγάζεται με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς)

Διεύθυνση: Αγίων Αποστόλων 43, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα

Τηλ. 26650 29071

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook: www.facebook.com/kkIgoumenitsas/

banner