Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την εκμίσθωση τριών καταστημάτων στις Εργατικές Κατοικίες της Ν. Σελεύκειας

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                             Ηγουμενίτσα   13 /04 /2018

                                                                     Αριθ.Πρωτ:5685

Ταχ.Δ/νση: Σουλίου 3                                              

Τ.Κ.: 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Πληρ.: Νικολοπούλου Ευτυχία

Τηλ : 26653 61255

Fax : 26653 61122                                         

 

                                                                                

                                       ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την εκμίσθωση τριών καταστημάτων στις Εργατικές Κατοικίες της Ν. Σελεύκειας.

                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

         Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική φανερή και προφορική για την εκμίσθωση τριών καταστημάτων στις Εργατικές Κατοικίες της Ν. Σελεύκειας.

     Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 04/05/2018, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:30 - 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ηγουμενίτσας.

     Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 100 Ευρώ για το κατάστημα με εμβαδόν 67 τ.μ. μηνιαίως και 50 Ευρώ για τα καταστήματα με εμβαδόν 27 τ.μ. μηνιαίως.

     Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 60 Ευρώ για το κατάστημα με εμβαδόν 67 τ.μ. και 30 Ευρώ για τα καταστήματα με εμβαδόν 27 τ.μ.

   Πληροφορίες παρέχονται τις ημέρες και ώρες γραφείου στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου στην κ. Νικολοπούλου Ευτυχία, Διεύθυνση Σουλίου 3, Τηλέφωνα 26653 61255 - 26650 41365.

   Οι αναλυτικοί όροι της δημοπρασίας θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr.

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                               ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ