ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-1ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Τίτλος Έργου Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Ηγουμενίτσας   Προϋπολογισμός 1.085.640,36 €   Περιγραφή Το έργο αφορά σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κτιριακό συγκρότημα που στεγάζει τις σχολικές μονάδες του 1ου Γυμνασίου και του 1ου Λυκείου Ηγουμενίτσας, επιφάνειας 3.241,67 μ2. Πριν την παρέμβαση, το εν λόγω κτιριακό συγκρότημα χαρακτηριζόταν από χαμηλή ενεργειακή απόδοση, με μεγάλα περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου πραγματοποιούνται οι ακόλουθες παρεμβάσεις: - Προσθήκη περιμετρικού κελύφους για τη θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων. - Θερμομόνωση δωμάτων. - Τοποθέτηση νέων κουφωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης με διπλούς υαλοπίνακες. - Τοποθέτηση νέου συστήματος φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης. - Τοποθέτηση νέου συστήματος θέρμανσης με αντλίες θερμότητας. - Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος και σύνδεσή του με το δίκτυο του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), για τον ενεργειακό συμψηφισμό της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (net metering). Τα παραδοτέα της πράξης είναι η εφαρμογή θερμομόνωσης σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες και τα δώματα του κτιριακού συγκροτήματος με χρήση εξηλασμένης πολυστερίνης και πετροβάμβακα ως θερμομονωτικά υλικά, η εγκατάσταση τριών αντλιών θερμότητας θερμικής ισχύος 100 kW, η αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά LED, η αντικατάσταση όλων  των σιδηρών κουφωμάτων με θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα αλουμινίου με διπλούς υαλοπίνακες καθώς και η τοποθέτηση στη στέγη ενός Φ/Β συστήματος.   Στόχοι Βασικός στόχος του έργου είναι η βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση του κτιριακού συγκροτήματος, όπου στεγάζεται το 1ο Γυμνάσιο και το 1ο Λύκειο Ηγουμενίτσας. Ειδικότεροι  στόχοι αποτελούν η μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατά 463.223 kWh, με παράλληλη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 151,9 τόνους ισοδυνάμου CO2.   Αποτελέσματα Οι ανωτέρω παρεμβάσεις, εκτός της προφανούς μείωσης των λειτουργικών δαπανών του κτιριακού συγκροτήματος, θα έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση των εκπομπών CO2, θερμική άνεση, βελτιστοποίηση του φωτισμού με την επίτευξη οπτικής άνεσης, ελαχιστοποίηση των φορτίων θέρμανσης και δροσισμού και βελτίωση ποιότητας ζωής, αφού ρυθμίζονται κατάλληλα οι περιβαλλοντικές συνθήκες μέσα στους χώρους, έτσι ώστε οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να νιώθουν άνετα και ευχάριστα. Παράλληλα, ο επιδεικτικός χαρακτήρας του κτιρίου και των συστημάτων που θα εφαρμοσθούν αναμένεται να συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.    

Continue reading

  • Created on .

Ελληνική Δημοκρατία
Δήμος Ηγουμενίτσας

Δελτίο Τύπου

28-3-2021

Εμβολιασμός στο Κ.Δ.ΑΠ. μεΑ «Το Εργαστήρι»

Στο πλαίσιο της λήψης όλων τα απαραίτητων μέτρων για τη διασφάλιση της υγείας και με στόχο τη σύντομη επιστροφή στους φυσιολογικούς ρυθμούς της ζωής, ο Δήμος Ηγουμενίτσας σε συνεργασία με κλιμάκιο του Ε.Ο.Δ.Υ., πραγματοποίησε σήμερα εμβολιασμό στους ωφελούμενους του Κ.Δ.ΑΠ. μεΑ «Το Εργαστήρι». 

Ευχαριστούμε για τη συνεισφορά τους τον υπεύθυνο ιατρό του ΕΟΔΔΥ, καθώς και τον συντονιστή του Τ.Ε.Π. Ηγουμενίτσας κ. Κωνσταντίνο Θωμαδάκη για τη διάθεση του ιατρού κ. Κωνσταντίνου Κοτζαπαναγιώτου, ο οποίος συνέβαλε στη διαδικασία του εμβολιασμού.

Αναμένοντας τη δεύτερη φάση της διαδικασίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19 Απριλίου, είμαστε αισιόδοξοι για σύντομη επιστροφή στην κανονικότητα.

 

 

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

Βασιλική Τσώτου

  • Created on .

Θέλω από τον Δήμο μου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Ανοιχτή Διαβούλευση για την για την έγκριση της Α’ φάσης του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης του Δήμου Ηγουμενίτσας 2020-2023 Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Ηγουμενίτσας εκπονείται σε μία εποχή όπου δοκιμάζεται οτιδήποτε μέχρι σήμερα θεωρούνταν δεδομένο στην οικονομία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Μέσα στο πλαίσιο αυτό προστίθεται και η διαχείριση των συνθηκών που διαμορφώνονται από τη νέα υγειονομική κρίση πράγμα που μας ωθεί στην  ανάπτυξη μίας άκρως ρεαλιστικής στρατηγικής για το μέλλον του Δήμου. Η στρατηγική αυτή θα εστιάζει ακόμη περισσότερο στον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Για την υιοθέτηση του αναπτυξιακού οράματος του Δήμου, συνεκτιμήθηκαν και αξιολογήθηκαν τα ιδιαίτερα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του, οι τοπικές ανάγκες και προτεραιότητες, οι γενικότερες τάσεις και κατευθύνσεις σε εθνικό, περιφερειακό και ευρύτερο τοπικό περιβάλλον, αλλά και  οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σήμερα. Στη βάση αυτή το όραμα της Δημοτικής Αρχής κατευθύνεται στο  να καταστεί ο Δήμος ένας σύγχρονος οργανισμός, που διεκδικεί και αξιοποιεί κάθε δυνατότητα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την κοινωνική ευημερία, την προστασία του περιβάλλοντος, την τοπική  και την πολιτιστική ανάπτυξη. Ειδικότερα, κατά την επόμενη περίοδο 2020-2023, ο Δήμος Ηγουμενίτσας: διεκδικεί να καταστεί ένα δυναμικό διαμετακομιστικό κέντρο εθνικής εμβέλειας με την ανάπτυξη συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών αναδεικνύει και προβάλει το τουριστικό του προϊόν αξιοποιώντας τους σύγχρονους οδικούς άξονες  και  διαδρομές της Αδριατικής Λεκάνης ενισχύει και αναδεικνύει τα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα αξιοποιεί την τεχνολογία και τη σύγχρονη οργάνωση για την επίτευξη της βέλτιστης αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του και την βέλτιστη εξυπηρέτηση του δημότη επιδιώκει και ενισχύει τη συνεργασία με δήμους/ πόλεις  των όμορων χωρών της ΕΕ για την επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην Περιοχή της Αδριατικής Λεκάνη κινητοποιεί τους δημότες στη διαχείριση των υποθέσεών του και διασφαλίζει την ενεργή συμμετοχή τους με όλες τις θεσμικές ή μη μορφές. Για την επίτευξη του οράματος η Δημοτική Αρχή έχει διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο και συγκροτημένο στρατηγικό σχέδιο για την περίοδο 2020-2023, που δομείται πάνω σε τέσσερις (4) άξονες προτεραιότητας, ο κάθε ένας από τους οποίους εξειδικεύεται σε μια σειρά από μέτρα και δράσεις. ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Οι Άξονες του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Ηγουμενίτσας, για την περίοδο 2020-2023,  καθορίζονται ως εξής: ΑΞΟΝΑΣ 1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 3: ΒΙΩΣΙΜΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  Δείτε την Α’ φάσης του στρατηγικού σχεδίου κάνοντας κλικ εδώ    

*Δείτε την Α’ φάσης του στρατηγικού σχεδίου κάνοντας κλικ εδώ Για να συμμετάσχετε στη Δημόσια Διαβούλευση για την Α' φάση υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Ηγουμενίτσας 2020-2023 μπορείτε: Να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο https://forms.gle/iC2WCC91SwSsd8Vu6 Να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο (κλικ εδώ) και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή ταχυδρομικά (Προς Γραφείο Προγραμματισμού, Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα ΤΚ 46100) ή με φαξ στο 2665026067

Continue reading

  • Created on .

Θέλω Από τον Δήμο μου

Όροι Χρήσης

  Κωδ. Εντύπου DDP01m Τίτλος Πολιτική Απορρήτου Ημερομηνία 30/7/2018 Εκδότης Απόστολος Βλάχος Ημερομηνία 30/7/2018 Έγκριση Σταμάτη Άντα   Παραλήπτης Οργανισμός Ημερομηνία 19/11/2018 Οργανισμός Δήμος Ηγουμενίτσας Παραλήπτης Γεώργιος Ντάνης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο Κανονισμός ΕΕ 2016/679 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) τέθηκε σε εφαρμογή από την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018. Στα πλαίσια αυτά ο Δήμος μας εναρμόνισε  την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων του με βάση το ισχύον πλαίσιο και συλλέγει και επεξεργάζεται ενδεικτικά δεδομένα όπως όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, ΑΦΜ, αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ημερομηνία και τόπο γεννήσεως, e-mail, τηλέφωνο κ.α. Επισημαίνεται ότι διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να ανταποκριθούμε και να εκπληρώσουμε τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς μας. Καταρχήν λοιπόν τα στοιχεία αυτά θα διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταξύ μας από οποιαδήποτε αιτία σχέσεως. Συνεπώς μετά το πέρας αυτής προβαίνουμε σε διαγραφή τους. Μόνο κατ’ εξαίρεση θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, μετά τη λήξη αυτής και συγκεκριμένα Για στατιστικούς σκοπούς Πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να ανταποκριθούμε σε νομοθετικά επιβαλλόμενες υποχρεώσεις μας Δεδομένα που είναι αναγκαία για την άσκηση νομικών μας αξιώσεων ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES Για την εύρυθμη λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου και την εξασφάλιση της βέλτιστης εμπειρίας των επισκεπτών, χρησιμοποιούμε πολύ μικρά αρχεία κειμένου πληροφορίας (cookies) τα οποία χρησιμοποιούνται από τους browsers και επιτρέπουν την αναγνώριση των προτιμήσεων του χρήστη. Στον διαδικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε τους παρακάτω τέσσερις διαφορετικούς τύπους cookies: Cookies Λειτουργικότητας:Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site. Αυτά τα cookies δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για λόγους marketing ή για την απομνημόνευση των ιστοσελίδων στις οποίες έχουν περιηγηθεί στο διαδίκτυο. Cookies Διαφήμισης:Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα για να εμφανίζονται διαφημίσεις σχετικές με τις προτιμήσεις του χρήστη. Cookies Στατιστικών:Μετρούν την επισκεψιμότητα των χρηστών και βοηθούν τους διαχειριστές των διαδικτυακών τόπων να βελτιώνουν το περιεχόμενο των ιστοτόπων. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες μέσω των οποίων θα μπορούσε να αναγνωριστεί η ταυτότητα του επισκέπτη. Cookies Προτιμήσεων:Cookies τα οποία βοηθούν να εμφανίζεται εξατομικευμένο περιεχόμενο για το χρήστη. Ο χρήστης μπορεί όποτε το θελήσει να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (browser) και να διαχειριστεί τη λειτουργία των cookies (εναντίωση χρήσης cookies, διαγραφή cookies κ.λπ). ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ  ΕΕ 2016/679 Σύμφωνα με την νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων διαθέτετε τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιώματα : Δικαίωμα πρόσβασης Δικαίωμα να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των Δεδομένων σας από τον φορέα μας, δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα και στις σχετικές με την επεξεργασία τους πληροφορίες, καθώς και δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των Δεδομένων. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την ικανοποίηση αυτού του δικαιώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας. Δικαίωμα Διόρθωσης Δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση των Δεδομένων σας, εάν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή. Δικαίωμα Διαγραφής Δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή Δεδομένων σας. Θα ικανοποιήσουμε αυτό το δικαίωμα: Εάν τα Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Εάν ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης (βλ. κατωτέρω). Εάν τα Δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία αντίθετη στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Εάν τα Δεδομένα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την ικανοποίηση αυτού του δικαιώματος, εάν η επεξεργασία των Δεδομένων είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής μας υποχρέωσης, για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, για στατιστικούς σκοπούς ή για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη των νομικών μας αξιώσεων. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας Δικαίωμα να επισημάνετε τα Δεδομένα, με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους. Το δικαίωμα αυτό ικανοποιείται: Όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των Δεδομένων, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να την επαληθεύσουμε. Όταν η επεξεργασία γίνεται αντίθετα στις ισχύουσες νομικές διατάξεις και ζητάτε, αντί της διαγραφής, των περιορισμό της χρήσης των Δεδομένων. Όταν ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης (βλ. κατωτέρω ), έως ότου επαληθεύσουμε εάν οι νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία υπερισχύουν έναντι των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας.   Δικαίωμα στη φορητότητα Δικαίωμα να λάβετε τα Δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να ζητήσετε τη διαβίβασή τους τόσο σε εσάς ή και σε άλλο πρόσωπο, που θα διενεργήσει την επεξεργασία τους. Δικαίωμα Εναντίωσης Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε: Στην επεξεργασία των Δεδομένων που διενεργείται για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας ή τρίτων. Διατηρούμε το δικαίωμα να μην ικανοποιήσουμε αυτό το δικαίωμα, εάν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι, που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία αυτή  είναι αναγκαία για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των νομικών μας αξιώσεων. Στην επεξεργασία των Δεδομένων που διενεργείται για σκοπούς εμπορικής προώθησης. Στην επεξεργασία των Δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς. Διατηρούμε το δικαίωμα να μην ικανοποιήσουμε αυτό το δικαίωμα, εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Όλα τα ανωτέρω δικαιώματα ασκούνται δωρεάν. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την πολιτική απορρήτου του Δήμου μας, καθώς και για την άσκηση των ως άνω αναφερόμενων και περιγραφόμενων δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Δήμου μας κο Βλάχο Απόστολο στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή  μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό 211 11 33583. Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, θα προβούμε άμεσα σε κάθε δυνατή ενέργεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, εντός εύλογης προθεσμίας και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την ταυτοποίηση του υποβληθέντος αιτήματός σας, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση ολική ή μερική του αιτήματός σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Παράλληλα, για οποιοδήποτε παράπονό σας αναφορικά με τη παρούσα πολιτική ή με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: www.dpa.gr.

Continue reading

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech