Θέλω από τον Δήμο μου

  • Greek
  • Τεχνικό πρόγραμμα & Προϋπολογισμός

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

.

2018
2019

Τεχνικό Πρόγραμμα 

  • Εγκρίθηκε με την αριθμ. /2018 (ΑΔΑ:Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Προϋπολογισμός 

  • Εγκρίθηκε με την αριθμ.  /2018 (ΑΔΑ:Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Με στόχο..

Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech