Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Υποβολή Ηλεκτρονικών Αιτήσεων 

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ανταποκρινόμενος στις επιταγές του ψηφιακού μετασχηματισμού της αυτοδιοίκησης, καθώς και στις άμεσες ανάγκες κοινωνικής αποστασιοποίησης λόγω πανδημίας, εκκινεί μια νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, όπου οι πολίτες θα δύνανται να υποβάλουν τα αιτήματά τους στον Δήμο, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία.

Μέσα από τη νέα αυτή πλατφόρμα, οι πολίτες θα μπορούν από σήμερα να αιτούνται, να λαμβάνουν πρωτόκολλο στην αίτησή τους, να παρακολουθούν την πορεία των αιτημάτων τους, καθώς και να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά και με ασφάλεια, τα αιτηθέντα πιστοποιητικά.

Κατά την πρώτη φάση της λειτουργίας της υπηρεσίας, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν πέρα από γενική αίτηση και αιτήσεις (συνοδευόμενες από τα εκάστοτε απαραίτητα δικαιολογητικά), για τα εξής πιστοποιητικά-βεβαιώσεις: 

  • Πιστοποιητικό Γέννησης
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (ημεδαπών και αλλοδαπών)
  • Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων
  • Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης
  • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
  • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
  • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
  • Ένταξη στα μέτρα ελάφρυνσης τοπικών επιχειρήσεων 

Επίσης μέσω της πλατφόρμας υποβάλλονται και τα αιτήματα για την με αριθμ. πρωτ. 107/07-01-2021 Ανακοίνωση (Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας). (Κατηγορία Αιτήσεων: Διαχείριση Προσωπικού / Υπο-Κατηγορία Αιτήσεων: Αίτηση για πρόσληψη)

Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται με τους κωδικούς TAXISNET. 

 

 

Σταδιακά θα προστίθενται και νέες κατηγορίες αιτήσεων, καθώς και επιπλέον λειτουργίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech