Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Υποβολή Ηλεκτρονικών Αιτήσεων 

 

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ανταποκρινόμενος στις επιταγές του ψηφιακού μετασχηματισμού της αυτοδιοίκησης, καθώς και στη συνεχιζόμενη ανάγκη της κοινωνικής αποστασιοποίησης λόγω πανδημίας, έχει εισάγει νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, όπου οι πολίτες δύνανται να υποβάλουν τα αιτήματά τους στον Δήμο, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία.

Μέσα από την πλατφόρμα eservices, οι πολίτες μπορούν να αιτούνται, να λαμβάνουν πρωτόκολλο στην αίτησή τους, να παρακολουθούν την πορεία των αιτημάτων τους, καθώς και να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά και με ασφάλεια, τα αιτηθέντα πιστοποιητικά.

Στο σύστημα υποβολής αιτημάτων οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν, πέρα από οποιαδήποτε γενική αίτηση και αιτήσεις (συνοδευόμενες από τα εκάστοτε απαραίτητα δικαιολογητικά), για τα εξής πιστοποιητικά-βεβαιώσεις: 

  • Πιστοποιητικό Γέννησης
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (ημεδαπών και αλλοδαπών)
  • Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων
  • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
  • Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης
  • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
  • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
  • Έκδοσης βεβαίωσης ΤΑΠ

Επιπλέον, στην προσπάθεια ψηφιακής αναδιάρθρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, πρόσφατα ξεκίνησε η λειτουργία μιας ακόμη ηλεκτρονικής δυνατότητας. Μέσω αυτής οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τις βεβαιωμένες οφειλές τους προς τον Δήμο και να προβαίνουν σε εξόφλησή τους στις συνεργαζόμενες τράπεζες, μέσω e-banking, phone-banking ή με κάθε άλλο διαθέσιμο κανάλι εξυπηρέτησης των συνεργαζόμενων με το ΔΙΑΣ τραπεζών. Η εξόφληση  γίνεται με χρήση της Ταυτότητας Οφειλής (25ψήφιος Κωδικός ΔΙΑΣ – RF, ο οποίος αναγράφεται στο ειδοποιητήριο ή δίπλα στην κάθε οφειλή).

Η είσοδος στις ανωτέρω υπηρεσίες γίνεται με κωδικούς TAXISNET. 

Σταδιακά θα προστίθενται και νέες κατηγορίες αιτήσεων, καθώς και επιπλέον λειτουργίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech