συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

         

       

                Ηγουμενίτσα, 10 Σεπτεμβρίου 2020

                Αριθ. Πρωτ.:  11826

        

 

 

 

   Π Ρ Ο Σ :

Δημοτικό Μέγαρο – Σουλίου 3

 Τ.Κ. 461 00 – Ηγουμενίτσα

 Web site:  www.igoumenitsa.gr

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πληροφορίες: Γεώργιος Νικολάου

Τηλ.2665361211 – Fax 2665029119

Α)Τακτικά Μέλη  κ.κ.                                                                               1) Γκόλιας Βασίλειος                                                                                       3) Τζέλλου Χριστίνα

5) Νταής Παναγιώτης                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                 Β) Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ.                                                                                  1) Τσουμάνης Κων/νος  

3) Καλφόγλου Γεώργιος

 

2) Κώστας Ελευθέριος

4) Φουσέκης Γεράσιμος 

6) Δημητρίου Θωμάς  

 

 

 

2) Λώλης Ηλίας                                                                                                                                                                                           4) Κάτσης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                          

(Κοινοποίηση δια μέσω του Πρωτοκόλλου)

Γραφείο Δημάρχου                                                                                      Γραφείου Προέδρου Δ.Σ.                                                                                Γενικό Γραμματέα Δ. Ηγ/τσας                                                                                      Προϊσταμένη Οικον. & Διοικ. Υπηρ.                                                                                        Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας                                                                                      Γραφεία Συνδυασμών (2)                                                                               Γραφεία Αντιδημάρχων (5)                                                                                   Νομική Υπηρεσία

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε  τακτική συνεδρίαση»

 

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών (σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην αρ. εγκυκλίου 163/29-5-2020, προς αποφυγή της διάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19) την 14η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

 

Θέμα 1ο 

Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 2ο 

Άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 19/2020 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 3ο 

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής για την «Προμήθεια ενός επιβατικού αυτοκινήτου (τύπου SUV 4X4, υβριδικό)».

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 4ο 

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Άμεση αποκατάσταση οδοποιίας στην Τ.Κ. Συβότων».

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 5ο 

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων».

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 6ο 

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 7ο 

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης στην Τ.Κ. Συβότων».

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 8ο 

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Έργα Οδοποιίας στις Δ.Ε. Πέρδικας – Συβότων» του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 9ο 

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού/στεγάστρων για τη δημιουργία ή και την αναβάθμιση των στάσεων ΜΜΜ του Δήμου Ηγουμενίτσας».

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 10ο 

Έγκριση του Πρακτικού Ι του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED KAI ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ».

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 11ο 

Επί αιτήσεως Θωμά ΠΑΤΣΗ του Σωτηρίου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με απόδοση προστίμου που κατέβαλε η Λιμενική Αστυνομία στα πλαίσια της Ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών του Δήμου.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 12ο 

Επί αιτήσεως Ελένης ΜΩΚΟΥ χας Παναγιώτη ΜΩΚΟΥ, Σπυρίδωνα ΜΩΚΟΥ του Παναγιώτη, Γιαννούλας ΜΩΚΟΥ του Παναγιώτη & Λάμπρου ΜΩΚΟΥ του Σπυρίδωνα για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Παραποτάμου Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία τους.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 13ο 

Επί αιτήσεως Σουζάνας ΚΑΠΝΙΣΗ του Σπυρίδωνα για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 14ο 

Επί αιτήσεως Σεβαστής ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Ηλία για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 15ο 

Επί αιτήσεως Ελένης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ευαγγέλου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 16ο 

Επί αιτήσεως Κυριακής ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Αναστασίου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 17ο 

Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στους Δικηγόρους της Νομικής Υπηρεσίας για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων επί αιτήσεως ακυρώσεως της ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε. κατά του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 18ο 

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

            

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων

να  παρευρίσκονται στη συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής κατά τη  διάρκεια

της συζήτησης του θέματος του οποίου

εισηγούνται.

 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

               ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

                      ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Tags: Οικονομική Επιτροπή

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech