Θέλω από τον Δήμο μου

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ & Αντώνης Τρίτσης

 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Ηγουμενίτσας, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των χρηστών στις γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες στις κοινότητες Ν. Σελεύκειας, Μαυρουδίου, Φασκομηλιάς, Ελευθερίου, Καταβόθρας, Συβότων και Πέρδικας, ενώ η διάρκεια υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε 18 μήνες.

«ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΙΝ ΣΕ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά σε παρεμβάσεις στα υποκτίρια/τμήματα ΙΙ & ΙV του εμβληματικού κτιρίου του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που βρίσκεται στη βόρεια έξοδο της πόλης της Ηγουμενίτσας επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, [4] στη συμβολή της με την οδό Κύπρου. H συνολική έκταση του δημοτικού ακινήτου στο οποίο ανεγέρθηκε το τριώροφο κτιριακό συγκρότημα ανέρχεται σε 6.972,66 m2 και χωροθετείται εντός των ορίων του παλιού εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Ηγουμενίτσας. Οι προβλεπόμενες εργασίες περιγράφονται στην αριθ. 55/2018 μελέτη εφαρμογής η οποία αποτελείται από την αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική και ακουστική μελέτη, ενώ η διάρκεια υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε 18 μήνες.

Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech