Ελλάδα 2.0

Έργα Ελλάδα 2.0

Παρεμβάσεις για τη βελτίωση οδικής ασφάλειας στο Δήμο Ηγουμενίτσας

Πρόγραμμα: Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας

  • Υποέργο 1: «Έργα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο του Δήμου Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 3.250.000,00 ευρώ. Το εν λόγω έργο αφορά σε παρεμβάσεις βελτίωσης του οδοστρώματος οδών του Δήμου.
  • Υποέργο 2: «Έργα Βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο υπεραστικό οδικό δίκτυο του Δήμου Ηγουμενίτσας» προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ, που αφορά στην κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού του δρόμου προς το Δρέπανο.

Σχετικά:

Το έργο χρηματοδοτείται σε ποσοστό 76,71% από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU, και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα «Βελτίωση οδικής Ασφάλειας», του Υπουργείου Εσωτερικών που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο “Sub 2–16631_Πρόγραμμα βελτίωσής οδικής ασφάλειας” που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» (κωδικός ΟΠΣ: ΤΑ 5180769 και κωδικός ΣΑΕ: 2022ΤΑ05500000).


Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ

Στην υλοποίηση του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» που αφορά τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) όλης της χώρας προχώρησε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρόκειται για έργο που έχει ενταχθεί στο Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τον τρόπο αυτό, τα ΚΕΠ θα προσφέρουν ακόμα περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες όχι μόνο προς τους πολίτες αλλά και προς τις επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας έμπρακτα την ανάπτυξη της χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο με το παρόν Έργο σχεδιάζεται η αναβάθμιση των υποδομών των ΚΕΠ σε δύο βασικά επίπεδα:

α) την ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών των ΚΕΠ μέσω αντίστοιχων εργασιών (ανακαινίσεις δαπέδων, φωτιστικών σωμάτων, εγκατάσταση επιγραφών κ.ά.)

β) δράσεις εκσυγχρονισμού των πληροφοριακών υποδομών των ΚΕΠ που περιλαμβάνουν:

  • Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, Εκτυπωτών, Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet) για τους χρήστες των ΚΕΠ.
  • Υλοποίηση Συστήματος διαχείρισης επισκεπτών σε 200 ΚΕΠ με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Το Σύστημα θα αποτελείται από το σύστημα εκτύπωσης του αριθμού προτεραιότητας καθώς και από τη μονάδα ενημέρωσης του πολίτη για τη σειρά προτεραιότητας. Μέσω web based εφαρμογής η οποία θα είναι hosted στο G-cloud θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να κλείνουν ραντεβού στα επιλεγμένα ΚΕΠ και να παίρνουν αριθμό προτεραιότητας για την εξυπηρέτηση τους. Από την ίδια εφαρμογή θα μπορούν να ενημερώνονται τα στελέχη των ΚΕΠ για τα προγραμματισμένα ραντεβού. Η ίδια λειτουργικότητα θα διατίθεται και για τους πολίτες που επισκέπτονται τα ΚΕΠ χωρίς ραντεβού.
  • Προμήθεια Tablets μέσω των οποίων θα διατίθεται εφαρμογή για την υπογραφή εγγράφων από τους εξυπηρετούμενους πολίτες καθώς και εφαρμογή αξιολόγησης από αυτούς των παρεχόμενων υπηρεσιών.

To Έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Η χρηματοδότηση των Δήμων θα λάβει τη μορφή επιχορήγησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ έχει επιλεχθεί στις εξής δράσεις του Έργου:

  • Δράση για την προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet.
  • Δράση για την Υλοποίηση Συστήματος διαχείρισης επισκεπτών & Προμήθεια Τablets μέσω των οποίων θα διατίθεται εφαρμογή για την υπογραφή εγγράφων από τους εξυπηρετούμενους πολίτες καθώς και εφαρμογή αξιολόγησης από αυτούς των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Δράση για τις εργασίες ανακαίνισης των πέντε (05) ΚΕΠ του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των τριών δράσεων για το Δήμο μας ανέρχεται σε 140.628,40€ € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerasion EU, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» 

 

 

Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech