Ελλάδα 2.0

Παρεμβάσεις για τη βελτίωση οδικής ασφάλειας στο Δήμο Ηγουμενίτσας

Πρόγραμμα: Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας

  • Υποέργο 1: «Έργα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο του Δήμου Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 3.250.000,00 ευρώ. Το εν λόγω έργο αφορά σε παρεμβάσεις βελτίωσης του οδοστρώματος οδών του Δήμου.
  • Υποέργο 2: «Έργα Βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο υπεραστικό οδικό δίκτυο του Δήμου Ηγουμενίτσας» προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ, που αφορά στην κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού του δρόμου προς το Δρέπανο.

Σχετικά:

Το έργο χρηματοδοτείται σε ποσοστό 76,71% από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU, και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα «Βελτίωση οδικής Ασφάλειας», του Υπουργείου Εσωτερικών που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο “Sub 2–16631_Πρόγραμμα βελτίωσής οδικής ασφάλειας” που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» (κωδικός ΟΠΣ: ΤΑ 5180769 και κωδικός ΣΑΕ: 2022ΤΑ05500000).

Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech