Θέλω Από τον Δήμο μου

ΔΟΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΟΕΥ

Ο ισχύον Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Ηγουμενίτσας εγκρίθηκε με το 709/B'/24-02-2021 ΦΕΚ 

Η διοικητική διάρθρωση του Δήμου Ηγουμενίτσας αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα και αναλυτικά στο πλήρες κείμενο που υπάρχει εδώ:

 

Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech