Θέλω Από τον Δήμο μου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Στη συγκεκριμένη ενότητα μπορείτε να βρείτε τους κανονισμούς που έχουν ψηφιστεί και ισχύουν στον Δήμο Ηγουμενίτσας. 

  1. Κανονισμός Πρασίνου Δήμου Ηγουμενίτσας
  2. Κανονισμός Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Ηγουμενίτσας
  3. Κανονισμός Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
  4. Κανονισμός λειτουργίας διαδημοτικού καταφυγίου περίθαλψης αδέσποτων ζώων Δήμων Ηγουμενίτσας - Σουλίου - Φιλιατών
  5. Κανονισμός υπαίθριας διαφήμισης Δήμου Ηγουμενίτσας
  6. Κανονισμού πεζοδρόμων και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας
  7. Κανονισμός Λειτουργίας Πολιτιστικού Κέντρου στο κτίριο του ΕΙΝ
  8. Κανονισμός Λειτουργίας Βοσκοτόων και Ελέγχου Αυθέρετης Βόσκησης του Δήμου Ηγουμενίτσας
  9. Κανονισμός Οικοδομικών Εργασιών και Εργασιών Οδοποιίας κατά τη θερινή περίοδο στη Δ.Κ. Πέρδικας και τη Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας 
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech