Θέλω από το Δήμο μου

Νέα Φορέων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1/2023 ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΚΠΠ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 14/02/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1/2023 ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΚΠΠ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 14/02/2023

 

ΨΧ16ΟΞΧΓ-ΖΦΠ ΣΜΕ 2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ (1)

ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ 1 ΠΕ ΤΕ

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech