Θέλω από το Δήμο μου

Νέα - Ανακοινώσεις

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

         

       

                   Ηγουμενίτσα, 10 Ιανουαρίου 2019

                     Αριθ. Πρωτ.: 294

        

 

 

 

   Π Ρ Ο Σ :

Δημοτικό Μέγαρο – Σουλίου 3

 Τ.Κ. 461 00 – Ηγουμενίτσα

 Web site:  www.igoumenitsa.gr

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πληροφορίες: Γεώργιος Νικολάου

Τηλ.2665361211 – Fax 2665029119

Α)Τακτικά Μέλη  κ.κ.                                                                               1) Γκόλιας Βασίλειος                                                                                       3) Τζέλλου Χριστίνα

5) Κάτσιος Χρήστος

                                                                                                                                                                                                                                 Β) Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ.                                                                                  1) Τσουμάνης Κων/νος  

3) Νταής Παναγιώτης                                                                                            

 

2) Κώστας Ελευθέριος

4) Φουσέκης Γεράσιμος 

6) Δημητρίου Θωμάς  

 

 

 

2) Λώλης Ηλίας                                                                                                                                                                                           4) Κάτσης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                          

(Κοινοποίηση δια μέσω του Πρωτοκόλλου)

Γραφείο Δημάρχου                                                                                      Γραφείου Προέδρου Δ.Σ.                                                                                Γενικό Γραμματέα Δ. Ηγ/τσας                                                                                      Προϊσταμένη Οικον. & Διοικ. Υπηρ.                                                                                        Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας                                                                                      Γραφεία Συνδυασμών (2)                                                                               Γραφεία Αντιδημάρχων (5)                                                                                   Νομική Υπηρεσία

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε  συνεδρίαση»

 

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την   14η Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

 

Θέμα 1ο 

Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ. Α579/2019 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 2ο 

Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3, έγκριση της μελέτης, καθορισμός των όρων και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας αυτού.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 3ο 

Έγκριση του πρακτικού Ι του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Ανάπλαση αστικού δασυλλίου και ανάδειξη Ενετικού Κάστρου» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 4ο 

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση αγροτικών οδών στο Δήμο Ηγουμενίτσας».

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 5ο 

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα υποδομής στην Δ. Κ. Ηγουμενίτσας».

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 6ο 

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφών για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων, έγκριση της μελέτης, καθορισμός των όρων και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας αυτού.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 7ο 

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 8ο 

Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση Αναψυκτηρίου – Περιπτέρου στο Καραβοστάσι Πέρδικας.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 9ο 

Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του με αριθμό διανομής 1925 κληροτεμαχίου ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ – ΚΟΔΡΑΣ – ΠΑΝΑΙΝΑΣ (αγρόκτημα Μαργαριτίου) στη θέση «Κανέτα» της Τ.Κ. Μαζαρακιάς με σκοπό την εγκατάσταση επί αυτού φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 10ο 

Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Δημαρχιακού Μεγάρου (πρώην Δήμου Μαργαριτίου)».

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 11ο 

Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων που θα αποτελέσουν μέλη των Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών/ Εργασιών έτους 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (άρθρο 221 παρ. 11β και παρ. 11δ).

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 12ο 

Επί αιτήματος Αγγελική ΤΡΙΓΚΑ του Νικολάου για εξώδικο συμβιβασμό και καθορισμό ή μη ποσού αποζημίωσης του, λόγω πτώσης υλικού (λαμπτήρα) στο Ι.Χ. όχημα ιδιοκτησίας Νικολάου ΜΠΟΥΤΑ του Θεοδώρου.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 13ο 

Επί αιτήματος Ελένη ΣΤΑΥΡΟΥ του Νικολάου για εξώδικο συμβιβασμό και καθορισμό ή μη ποσού αποζημίωσης του, λόγω πτώσης δέντρου στο Ι.Χ. όχημά του.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 14ο 

Επί αιτήματος Μαρίας ΜΠΑΛΛΑ του Θωμά για εξώδικο συμβιβασμό και καθορισμό ή μη ποσού αποζημίωσης του, λόγω φθοράς από αδέσποτους σκύλους στο Ι.Χ. όχημα ιδιοκτησίας της.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 15ο   

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 117/2017 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας και ανάθεση εντολής στους δικηγόρους της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 16ο   

Επί αιτήσεως Αθανασίου ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Κωνσταντίνου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 17ο   

Επί αιτήσεως Σπυριδούλας ΤΑΤΑ του Ζαχαρία για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 18ο   

Επί αιτήσεως Γκαμπριέλε ΝΤΕΓΙΕΦΣΚΙ του Βάλφερντ για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 19ο   

Επί αιτήσεως Λυδίας ΖΩΧΙΟΥ του Νικολάου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 20ο   

Επί αιτήσεως Βαλεντίνας ΠΑΝΤΟΥ του Ευαγγέλου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 21ο   

Επί αιτήσεως Αλεξάνδρας ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του Βασιλείου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 22ο   

Επί αιτήσεως Ελένης ΓΟΥΛΙΑ του Αθανασίου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 23ο   

Επί αιτήσεως Jane-Beverlen STRASMAN του Peter για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 24ο   

Επί αιτήσεως Κωνσταντίνου ΔΗΜΟΥ του Περικλή για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

            

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων

να  παρευρίσκονται στη συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής κατά τη  διάρκεια

της συζήτησης του θέματος του οποίου

εισηγούνται.

 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

               ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

                      ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Tags: Οικονομική Επιτροπή

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech