Θέλω από το Δήμο μου

Νέα - Ανακοινώσεις

Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

         

       

                Ηγουμενίτσα, 19 Μαρτίου 2020

                Αριθ. Πρωτ.: 3796

        

 

 

 

   Π Ρ Ο Σ :

Δημοτικό Μέγαρο – Σουλίου 3

 Τ.Κ. 461 00 – Ηγουμενίτσα

 Web site:  www.igoumenitsa.gr

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πληροφορίες: Γεώργιος Νικολάου

Τηλ.2665361211 – Fax 2665029119

Α)Τακτικά Μέλη  κ.κ.                                                                               1) Γκόλιας Βασίλειος                                                                                       3) Τζέλλου Χριστίνα

5) Νταής Παναγιώτης                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                 Β) Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ.                                                                                  1) Τσουμάνης Κων/νος  

3) Καλφόγλου Γεώργιος

 

2) Κώστας Ελευθέριος

4) Φουσέκης Γεράσιμος 

6) Δημητρίου Θωμάς  

 

 

 

2) Λώλης Ηλίας                                                                                                                                                                                           4) Κάτσης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                          

(Κοινοποίηση δια μέσω του Πρωτοκόλλου)

Γραφείο Δημάρχου                                                                                      Γραφείου Προέδρου Δ.Σ.                                                                                Γενικό Γραμματέα Δ. Ηγ/τσας                                                                                      Προϊσταμένη Οικον. & Διοικ. Υπηρ.                                                                                        Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας                                                                                      Γραφεία Συνδυασμών (2)                                                                               Γραφεία Αντιδημάρχων (5)                                                                                   Νομική Υπηρεσία

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε  τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση .

   Σύμφωνα με: α) το άρθρο 184 Ν. 4365/2019, β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεί α), β) και γ) διατάξεις.

 Καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηγουμενίτσας που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο 

Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 2ο 

Άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της με αριθμό 36/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 3ο 

Άσκηση  ή μη αναίρεσης κατά της με αριθμό 197/2019  απόφασης του Μονομελούς  Εφετείου Κερκύρας.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 4ο 

Άσκηση  ή μη έφεσης κατά της με αριθ. 20/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 5ο 

Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 6ο 

Πρόληψη προσωπικού (Εργατών – Οδοκαθαριστών) για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19.   

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 7ο 

Έγκριση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 8ο 

Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού  ακινήτου στην Κοινότητα Ηγουμενίτσας στη θέση  «Εικόνισμα – Τσιπουρίκι» του Δήμου Ηγουμενίτσας για χρήση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 9ο 

Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ, έγκριση της μελέτης και  καθορισμός των όρων αυτού.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 10ο 

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: ‘’Άρση επικίνδυνων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων‘’.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 11ο 

Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης – διευθέτησης ρέματος 5ης Πολεοδομικής Ενότητας».

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 12ο 

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Επέκταση γέφυρας στη Νέα Σελεύκεια».

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 13ο 

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. - 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού Σταδίου Ηγουμενίτσας, Δήμου Ηγουμενίτσας, Ν. Θεσπρωτίας.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 14ο 

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. - 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Έργα προστασίας από πλημμυρικά φαινόμενα στον Δήμο Ηγουμενίτσας».

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 15ο 

Έγκριση του πρακτικού ΙI και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφών για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 16ο   

Αναβολή ημερομηνίας διεξαγωγής των αριθ. 6/2020 (συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: Προμήθεια & προσαρμογή γερανού ανύψωσης υπόγειων κάδων επί απορριμματοφόρου), 7/2020(ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Ηγουμενίτσας) & 8/2020(συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ηγουμενίτσας) λόγω των εκτάκτων μέτρων που έχουν ληφθεί και της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID – 19.  

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

            

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων

να  παρευρίσκονται στη συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής κατά τη  διάρκεια

της συζήτησης του θέματος του οποίου

εισηγούνται.

 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

               ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

                      ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Tags: Οικονομική Επιτροπή

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech