Θέλω από το Δήμο μου

Νέα - Ανακοινώσεις

έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

         Ηγουμενίτσα, 09 Ιουλίου 2020

         Αριθ. Πρωτ.:  8614

     

 

 

 

   Π Ρ Ο Σ :

Δημοτικό Μέγαρο – Σουλίου 3

 Τ.Κ. 461 00 – Ηγουμενίτσα

 Web site:  www.igoumenitsa.gr

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πληροφορίες: Γεώργιος Νικολάου

Τηλ.2665361211 – Fax 2665029119

Τακτικά Μέλη  κ.κ.                                                                               1) Γκόλιας Βασίλειος                                                                                       3) Τζέλλου Χριστίνα

5) Νταής Παναγιώτης                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                 Β) Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ.                                                                                  1) Τσουμάνης Κων/νος  

3) Καλφόγλου Γεώργιος

 

2) Κώστας Ελευθέριος

4) Φουσέκης Γεράσιμος 

6) Δημητρίου Θωμάς  

 

 

 

2) Λώλης Ηλίας                                                                                                                                                                                           4) Κάτσης Σπυρίδων

                                                                                                                                                                                                    

(Κοινοποίηση δια μέσω του Πρωτοκόλλου)

Γραφείο Δημάρχου                                                                                      Γραφείου Προέδρου Δ.Σ.                                                                                Γενικό Γραμματέα Δ. Ηγ/τσας                                                                                      Προϊσταμένη Οικον. & Διοικ. Υπηρ.                                                                                        Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας                                                                                      Γραφεία Συνδυασμών (2)                                                                               Γραφεία Αντιδημάρχων (5)                                                                                   Νομική Υπηρεσία

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε  έκτακτη  δια περιφοράς συνεδρίαση»

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 184 Ν. 4365/2019, β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β) και γ) διατάξεις, τις διατάξεις της παρ. 6  του άρθρου 77 του Ν.4555/2018.

 Καλείστε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηγουμενίτσας που θα πραγματοποιηθεί την 10η Ιουλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 π.μ. για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο 

Αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων – ΤΠΣ».

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

*Ο λόγος του κατεπείγοντος συνίσταται στο γεγονός ότι ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων έχει οριστεί η 10/7/2020.

 

Θέμα 2ο 

Έγκριση του από 08.7.2020 πρακτικού αξιολόγησης προσφορών που υποβλήθηκαν κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της ανάθεσης υπηρεσιών «Ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών στην περιοχή Δρέπανο - Μακρυγιάλι του Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2020»

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

*Ο λόγος του κατεπείγοντος συνίσταται στο γεγονός ότι θα πρέπει άμεσα να υπογραφή η σύμβαση με τον ανάδοχο διότι υπάρχει υποχρέωση του Δήμου για Ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων λουτρικών εγκαταστάσεων (παραλιών) περιοχής δικαιοδοσίας του Δήμου Ηγουμενίτσας από 01.7.2020.

              

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων

να  παρευρίσκονται στη συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής κατά τη  διάρκεια

της συζήτησης του θέματος του οποίου

εισηγούνται.

 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

               ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

                      ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Tags: Οικονομική Επιτροπή

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech