Θέλω από το Δήμο μου

Νέα - Ανακοινώσεις

Ανάρτηση τελικών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων της ΣΟΧ 02/2020

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων. 

Πίνακας Κατάταξης Συμμετεχόντων 

Πίνακας Απορριπτέων 

Πίνακας Επιτυχόντων Πλήρους Απασχόλησης

Πίνακας Επιτυχόντων Μερικής Απασχόλησης 

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech