Θέλω από το Δήμο μου

Νέα - Ανακοινώσεις

συνεδρίαση -ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ- της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                      ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

                Ηγουμενίτσα, 19 Νοεμβρίου 2020

                Αριθ. Πρωτ.:  15477

        

 

 

 

   Π Ρ Ο Σ :

Δημοτικό Μέγαρο – Σουλίου 3

 Τ.Κ. 461 00 – Ηγουμενίτσα

 Web site:  www.igoumenitsa.gr

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πληροφορίες: Γεώργιος Νικολάου

Τηλ.2665361211 – Fax 2665029119

Α)Τακτικά Μέλη  κ.κ.                                                                               1) Γκόλιας Βασίλειος                                                                                       3) Τζέλλου Χριστίνα

5) Νταής Παναγιώτης                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                 Β) Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ.                                                                                  1) Τσουμάνης Κων/νος  

3) Καλφόγλου Γεώργιος

 

2) Κώστας Ελευθέριος

4) Φουσέκης Γεράσιμος 

6) Δημητρίου Θωμάς  

 

 

 

2) Λώλης Ηλίας                                                                                                                                                                                           4) Κάτσης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                          

(Κοινοποίηση δια μέσω του Πρωτοκόλλου)

Γραφείο Δημάρχου                                                                                      Γραφείου Προέδρου Δ.Σ.                                                                                Γενικό Γραμματέα Δ. Ηγ/τσας                                                                                      Προϊσταμένη Οικον. & Διοικ. Υπηρ.                                                                                        Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας                                                                                      Γραφεία Συνδυασμών (2)                                                                               Γραφεία Αντιδημάρχων (5)                                                                                   Νομική Υπηρεσία

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε  τακτική συνεδρίαση (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)»

 

Καλείστε σε συνεδρίαση -ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ- της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας (σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται, προς αποφυγή της διάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19) η οποία θα γίνει την 23η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

 

Θέμα 1ο 

Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 2ο 

Εξειδίκευση πίστωσης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.

 Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 3ο 

Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 4ο 

Αποδοχή δωρεάς αυτοκινήτου από την εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ για τις ανάγκες της του προγράμματος: Βοήθεια στο σπίτι του Δήμου Ηγουμενίτσας, έως 30.12.2020.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 5ο 

Χορήγηση παράτασης για την υλοποίηση του έργου "Development Of Connections between the Key ports of Brindisi and Igoumenitsa" με ακρωνύμιο "DOCK-BI" («Ανάπτυξη Διασύνδεσης των Βασικών Λιμανιών του Brindisi και της Ηγουμενίτσας») έως τις  19 Οκτωβρίου 2021, το οποίο υλοποιεί ο Δήμος Ηγουμενίτσας ως εταίρος στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 6ο 

Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 4417/08.04.2019 Σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Ηγουμενίτσας στον συντονισμό και την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη Διασύνδεσης των Βασικών Λιμανιών του Brindisi και της Ηγουμενίτσας» (Επίσημος τίτλος: "Development Of Connections between the Key ports of Brindisi and Igoumenitsa") με ακρωνύμιο "DOCK-BI", που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 7ο 

Έγκριση του από 13.11.2020 πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνή διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED KAI ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ»(Α/Σ 94556).

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 8ο 

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των συμβάσεων που αφορούν σε κατεπείγουσες προμήθειες και εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του 2ου κύκλου του προγράμματος «βοήθεια στο σπίτι» για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVIT-19 (άρθρο 221 παρ. 11β και παρ. 11δ και άρθρο 189 παρ. 7 του ν. 4412/2016).

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 9ο 

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου: «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΜΟΡΦΑΤΙ ΠΡΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ “ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ AE” ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ».

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 10ο 

Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο: “Ανάπλαση κεντρικού τμήματος οικισμού Ν. Σελεύκειας” για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020».

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 11ο 

Έγκριση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την επίτευξη της εξ’ αποστάσεως παροχής εργασίας λόγω covid - 19»

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 12ο 

Επί κατάπτωσης ή μη της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του οικονομικού φορέα ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. σχετικά με τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: «Βελτίωση αγροτικών οδών στο Δήμο Ηγουμενίτσας» (Α/Σ 86800).

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 13ο 

Παροχή ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας και διορισμός του δικηγόρου Αθηνών κ. Ανδρέα ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ κατοίκου Αθηνών για να εκπροσωπήσει το Δήμο Ηγουμενίτσας ως πολιτικώς ενάγοντα και υποστηρίζοντας την κατηγορία στη συζήτηση της από 15/7/2020 αίτησης της εταιρείας ΚΕΝΤΩΡ Α.Ε. πρώην (ENERGA A.E.) για τη διόρθωση και συμπλήρωση της με αριθ. 2533/2019 καταδικαστικής απόφασης (κλήση με αριθ. 184/2020).

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 14ο 

Επί αιτήσεως Μιλτιάδη ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Σπυρίδωνος για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με την αρ. 25/2020 αγωγή μικροδιαφοράς η οποία συζητείται στο Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας την 15.12.2020.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 15ο 

Επί αιτήσεως Ευτυχίας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Κωνσταντίνου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 16ο 

Επί αιτήσεως Ελένης ΒΑΓΓΕΛΗ του Ευαγγέλου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 17ο 

Επί αιτήσεως Ευαγγέλου ΒΑΓΓΕΛΗ του Θωμά για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος.

 

Θέμα 18ο 

Επί αιτήσεως Νικολάου ΒΑΓΓΕΛΗ του Θωμά για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 19ο 

Επί αιτήσεως Θωμά ΒΑΓΓΕΛΗ του Δημητρίου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 20ο 

Επί αιτήσεως Σοφίας ΓΙΑΝΝΗ ΔΑΛΛΑ του Αριστείδη, Γεωργίας ΓΙΑΝΝΗ του Χριστοδούλου και Πανάγιως ΓΙΑΝΝΗ του Χριστοδούλου, για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία τους.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 21ο 

Επί αιτήσεως Γεωργίου ΖΩΓΡΑΦΟΥ του Αλεξάνδρου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Πέρδικας Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 22ο 

Επί αιτήσεως Ελένης ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ του Ηλία για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Πέρδικας Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 23ο 

Επί αιτήσεως Κωνσταντίνου ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ του Ηλία για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Πέρδικας Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 24ο 

Επί αιτήσεως Αλίκης ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Ηλία και  Λαμπρινής ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Ηλία για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Πέρδικας Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία τους.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

            

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων

να  παρευρίσκονται στη συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής κατά τη  διάρκεια

της συζήτησης του θέματος του οποίου

εισηγούνται.

 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

               ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

                      ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Tags: Οικονομική Επιτροπή

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech