Θέλω από το Δήμο μου

Νέα - Ανακοινώσεις

συνεδρίαση -ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ- της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                      

                 Ηγουμενίτσα, 08 Ιουλίου 2021

                 Αριθ. Πρωτ.:  8612

        

 

 

 

   Π Ρ Ο Σ :

Δημοτικό Μέγαρο – Σουλίου 3

 Τ.Κ. 461 00 – Ηγουμενίτσα

 Web site:  www.igoumenitsa.gr

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πληροφορίες: Γεώργιος Νικολάου

Τηλ.2665361211 – Fax 2665029119

Α)Τακτικά Μέλη  κ.κ.                                                                               1) Γκόλιας Βασίλειος                                                                                       3) Τζέλλου Χριστίνα

5) Νταής Παναγιώτης                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                 Β) Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ.                                                                                  1) Τσουμάνης Κων/νος  

3) Καλφόγλου Γεώργιος

 

2) Κώστας Ελευθέριος

4) Φουσέκης Γεράσιμος 

6) Δημητρίου Θωμάς  

 

 

 

2) Λώλης Ηλίας                                                                                                                                                                                           4) Κάτσης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                          

(Κοινοποίηση δια μέσω του Πρωτοκόλλου)

Γραφείο Δημάρχου                                                                                      Γραφείου Προέδρου Δ.Σ.                                                                                Γενικό Γραμματέα Δ. Ηγ/τσας                                                                                      Προϊσταμένη Οικον. & Διοικ. Υπηρ.                                                                                        Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας                                                                                      Γραφεία Συνδυασμών (2)                                                                               Γραφεία Αντιδημάρχων (5)                                                                                   Νομική Υπηρεσία

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε  τακτική συνεδρίαση (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)».

 

  Καλείστε σε συνεδρίαση -ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ- της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας (σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται, προς αποφυγή της διάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19) η οποία θα γίνει την 12η Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

 

Θέμα 1ο 

Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 2ο 

Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας   για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου Κέρκυρας.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 3ο 

Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας   για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς   Διοικητικού  Πρωτοδικείου Κέρκυρας.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 4ο 

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ».

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 5ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση δρόμου στον παλιό οικισμό Πλαταριάς» του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 6ο 

Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υποέργου: «Ανάπλαση αστικού δασυλλίου και ανάδειξη Ενετικού Κάστρου» με Α/Α1 της πράξης με κωδικό MIS 5028390.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

 

Θέμα 7ο 

Έγκριση διενέργειας ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου Ηγουμενίτσας, έγκριση της μελέτης, καθορισμός των όρων και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 8ο 

Έγκριση Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κοινοχρήστων ηλεκτρικών & συμβατικών ποδηλάτων στο Δήμο Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 9ο 

Ματαίωση του άγονου διεθνούς δημοσίου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) με Α/Σ ΕΣΗΔΗΣ 106392 και τίτλο Προμήθειας Τμήματος VI: «Ένα (1) καινούργιο μικρό λεωφορείο μεταφοράς ατόμων 20-30 θέσεων καθημένων» και ανάθεση αυτού μέσω διενέργειας νέας αυτοτελούς διαγωνιστικής διαδικασίας (σύμφωνα με την ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 25 της ΕΑΑΔΗΣΥ).

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 10ο 

Επί αιτήσεως Βασιλικής ΔΟΣΗ του Μιλτιάδη για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Πέρδικας Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 11ο 

Επί αιτήσεως Βικτωρίας ΤΖΩΡΤΖΗ - ΜΗΤΣΕΛΟΥ του Ευαγγέλου ενεργούντος και για λογαριασμό των λοιπών κληρονόμων Λάζαρου ΜΗΤΣΕΛΟΥ για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Παραποτάμου Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία τους.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 12ο 

Επί αιτήσεως Κωνσταντίνου ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Χρήστου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Παραποτάμου Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 13ο 

Επί αιτήσεως Κωνσταντίνου ΝΙΚΟΥ του Ηλία για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 14ο 

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων

να  παρευρίσκονται στη συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής κατά τη  διάρκεια

της συζήτησης του θέματος του οποίου

εισηγούνται.

 

                

 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

               ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

                      ΔΗΜΑΡΧΟΣ

     

 

Tags: Οικονομική Επιτροπή

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech