Θέλω από το Δήμο μου

Νέα - Ανακοινώσεις

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ για την αμπελοοινική περίοδο 2021-2022 μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠ.Α.Α.Τ.

   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Ηγουμενίτσα   05-10-2021

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Γραφείο Στήριξης Πρωτογενούς Τομέα

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ για την αμπελοοινική περίοδο 2021-2022 μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠ.Α.Α.Τ.

 

Λαμβάνοντας υπόψη το με αριθμό 147186/17789/24-09-2021 έγγραφο του Τμήματος Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ενημερώνουμε τους κατόχους αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες, ότι υποχρεούνται αμέσως μετά τον τρύγο να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 436/2009 καθώς και τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) 2017/274.

Οι δηλώσεις συγκομιδής θα υποβάλλονται από τους υπόχρεους αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (www.minagric.gr). Η ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Συγκομιδής αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2021 και λήγει την 30η Νοεμβρίου 2021, όπου και η ψηφιακή υπηρεσία θα κλείσει για τις δηλώσεις συγκομιδής του έτους 2018.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις τους καταλαμβάνουν λιγότερο από 1 στρέμμα αμπελώνα και το παραγόμενο προϊόν τους προορίζεται αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση και δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας και στην κ. Α. Τατσάκη ή στο τηλέφωνο 2665 360149.

 

Γραφείο Δημάρχου

Ηγουμενίτσας

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech