Θέλω από το Δήμο μου

Νέα - Ανακοινώσεις

τακτική «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                      

                 Ηγουμενίτσα, 07 Οκτωβρίου 2021

                      Αριθ. Πρωτ.:  13517

        

 

 

 

   Π Ρ Ο Σ :

Δημοτικό Μέγαρο – Σουλίου 3

 Τ.Κ. 461 00 – Ηγουμενίτσα

 Web site:  www.igoumenitsa.gr

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πληροφορίες: Γεώργιος Νικολάου

Τηλ.2665361211 – Fax 2665029119

Α)Τακτικά Μέλη  κ.κ.                                                                               1) Γκόλιας Βασίλειος                                                                                       3) Τζέλλου Χριστίνα

5) Νταής Παναγιώτης                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                 Β) Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ.                                                                                  1) Τσουμάνης Κων/νος  

3) Καλφόγλου Γεώργιος

 

2) Κώστας Ελευθέριος

4) Φουσέκης Γεράσιμος 

6) Δημητρίου Θωμάς  

 

 

 

2) Λώλης Ηλίας                                                                                                                                                                                           4) Κάτσης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                          

(Κοινοποίηση δια μέσω του Πρωτοκόλλου)

Γραφείο Δημάρχου                                                                                      Γραφείου Προέδρου Δ.Σ.                                                                                Γενικό Γραμματέα Δ. Ηγ/τσας                                                                                      Προϊσταμένη Οικον. & Διοικ. Υπηρ.                                                                                        Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας                                                                                      Γραφεία Συνδυασμών (2)                                                                               Γραφεία Αντιδημάρχων (5)                                                                                   Νομική Υπηρεσία

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε  τακτική κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση».

 

Καλείστε σε τακτική «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την   11η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

 

Θέμα 1ο 

Έγκριση παράτασης θητείας Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 2ο 

Περί του προελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Ηγουμενίτσας οικ. έτους 2020.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 3ο 

Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 4ο 

Έγκριση ή μη της αριθ. 883/2021 Απόφασης Δημάρχου.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 5ο 

Έγκριση ή μη της αριθ. 913/2021 Απόφασης Δημάρχου.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 6ο 

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ».

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 7ο 

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ».

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 8ο 

Έγκριση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τα έτη 2021-2022» Α/Σ 136241.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 9ο 

Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας και των Νομικών Προσώπων για τα έτη 2022 – 2023», έγκριση της μελέτης, καθορισμός των όρων και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 10ο 

Επί αιτήσεως Σωτηρίου ΜΠΙΣΤΙΩΛΗ του Ευαγγέλου για διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους της Κοινότητας Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 11ο 

Ματαίωση του άγονου διεθνούς δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) με Α/Σ ΕΣΗΔΗΣ 106391 και τίτλο Προμήθειας Τμήματος V: «Ένα (1) καινούργιο μικρό λεωφορείο μεταφοράς ατόμων 15-20 θέσεων καθημένων πλέον μιας θέσεως για αμαξιδίο ΑΜΕΑ με αναδιπλούμενο ανυψωτικό μηχανισμό» και ανάθεση αυτού μέσω διενέργειας νέας αυτοτελούς διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με την ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 25 της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 12ο 

Χορήγηση παράτασης της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Use of IoT-enabled and Smart Grid-ready Building Management Systems for Efficient Energy Saving in Public Buildings» με ακρωνύμιο «TARGET», το οποίο υλοποιεί ο Δήμος Ηγουμενίτσας ως Επικεφαλής Εταίρος στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020» (MIS 5041483)» έως τις 31 Αυγούστου  2022 (31.08.2022).

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 13ο 

Χορήγηση παράτασης της υλοποίησης του έργου με τίτλο "Support stakeholders tackle strategic innovation in tourism in peripheral, remote and sparsely populated areas with resilient heritage offers and place based investments in the Cultural and Creative Industries" και Ακρωνύμιο "SMARTiMONY" στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC «Greece – Albania 2014 – 2020» έως τις 30 Ιουνίου 2022 (30.06.2022).

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 14ο 

Χορήγηση παράτασης για την υλοποίηση του έργου "Development Of Connections between the Key ports of Brindisi and Igoumenitsa" με ακρωνύμιο "DOCK-BI" («Ανάπτυξη Διασύνδεσης των Βασικών Λιμανιών του Brindisi και της Ηγουμενίτσας») έως τις 31 Μαρτίου 2022, το οποίο υλοποιεί ο Δήμος Ηγουμενίτσας ως εταίρος στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 15ο 

 Τροποποίηση (2η) της με αριθ. πρωτ. 4417/08.04.2019 Σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Ηγουμενίτσας στον συντονισμό και την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη Διασύνδεσης των Βασικών Λιμανιών του Brindisi και της Ηγουμενίτσας» (Επίσημος τίτλος: "Development Of Connections between the Key ports of Brindisi and Igoumenitsa") με ακρωνύμιο "DOCK-BI", που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 16ο 

Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης εμβαδού Ε=500τμ από τεμάχιο εκτός του εποικιστικού αρχείου της Δ/νσης Γεωργίας στην περιοχή «ΓΩΝΙΑ» των Κοινοτήτων Γραικοχωρίου - Λαδοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 17ο 

Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για τη συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 18ο 

Έγκριση Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, υλικών μηχανογράφησης και φωτοτυπικού χαρτιού.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 19ο 

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ».

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 20ο 

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΝΕΡΙ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ».

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 21ο 

Έγκριση του από 07.10.2021 Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας».

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 22ο 

Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών Δήμου Ηγουμενίτσας» που έχει  ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» στον άξονα προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδ. 64/2018 (αριθ. πρωτ. 2374/10.09.2018 – Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 2441) της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α.», έγκριση της με αριθ. 7/2021 Τεχνικής  Μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δήμου Ηγουμενίτσας, καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας αυτού.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 23ο 

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

 

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων

να  παρευρίσκονται στη συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής κατά τη  διάρκεια

της συζήτησης του θέματος του οποίου

εισηγούνται.

 

                

 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

               ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

                      ΔΗΜΑΡΧΟΣ

     

 

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech