Θέλω από το Δήμο μου

Νέα - Ανακοινώσεις

τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 6 Μαρτίου 2023

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                      

                                                                   

                       Ηγουμενίτσα,  02 Μαρτίου 2023

                       Αριθ. Πρωτ.:     4077

       

 

 

 

   Π Ρ Ο Σ :

Δημοτικό Μέγαρο – Σουλίου 3

 Τ.Κ. 461 00 – Ηγουμενίτσα

 Web site:  www.igoumenitsa.gr

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πληροφορίες: Γεώργιος Νικολάου

Τηλ.2665361211 – Fax 2665029119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α)Τακτικά Μέλη  κ.κ.                                                                               1) Γκόλιας Βασίλειος

3) Μαρτίνης Δονάτος

5) Κοτζαπαναγιώτου Κων/νος

                                                                                                                                                                                                                                 Β) Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ.                                                                                  1) Τσουμάνης Κων/νος  

3) Βασιλειάδης Γεώργιος                                                                                                                                                                                                          

 

2) Φουσέκης Γεράσιμος                                                                                        

4) Λώλης Ηλίας                                                                                                                                                                                           

6) Δημητρίου Θωμάς  

 

 

 

 

2) Λιώνης Ελευθέριος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε  τακτική συνεδρίαση».

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 6η Μαρτίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ., στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

 

Θέμα 1ο 

Κατάρτιση σχεδίου 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 2ο 

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπεράσπιση του Δημάρχου κ. Ιωάννη Λώλου που αφορά το με αριθ. 1061/2021 κλητήριο θέσπισμα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσπρωτίας ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 3ο 

Άσκηση ή μη αγωγής ή διαταγής πληρωμής απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 4ο 

Έγκριση σύναψης και ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για την εκτέλεση των υπηρεσιών με τίτλο: Κοπή και κλάδεμα επικίνδυνων δένδρων σε χώρους του Δήμου Ηγουμενίτσας, για διάστημα ενός (1) έτους, ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.655,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι συνολικού  ενδεικτικού  προϋπολογισμού 11.972,20€.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 5ο 

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας και του νομικού του προσώπου ΠΑΚΠΠΟ για το έτος 2023». 

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 6ο 

Έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» και κήρυξη της διαδικασίας ως άγονη.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 7ο 

Έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 8ο 

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθ. 70/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 9ο 

Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στους δικηγόρους της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την άσκηση ή μη προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας κατά της με αριθ. 14143/235/27.01.2023 Απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 10ο 

Επί αιτήσεως κληρονόμων Ευλαμπίας ΒΛΑΧΟΥ του Ξενοφώντα για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία τους.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 11ο 

Επί κοινής αιτήσεως Γερασίμου ΔΗΜΑΤΟΥ του Ευαγγέλου & Ευλαμπίας ΔΗΜΑΤΟΥ του Ευαγγέλου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία τους.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 12ο 

Συμψηφισμός εισφορών και αποζημιώσεων στο σχέδιο πόλης Πέρδικας για την αριθ. 0601012 ιδιοκτησία στο Ο.Τ. 143 ύστερα από διορθωτική πράξη.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 13ο 

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου.

Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

 

 

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων

να  παρευρίσκονται στη συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής κατά τη  διάρκεια

της συζήτησης του θέματος του οποίου

εισηγούνται.

 

                

 

              

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

               ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

                      ΔΗΜΑΡΧΟΣ

     

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:

 1. Προέδρους Κοινοτήτων (προκειμένου να παραστούν στη συνεδρίαση εφόσον συζητούνται θέματα που αφορούν τις Κοινότητές τους)
 2. Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 3. Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών
 4. Δ/ντή Τεχνικής Υπηρεσίας
 5. Νομικούς Συμβούλους του Δήμου
 6. Προϊσταμένους Διευθύνσεων του Δήμου.
 7. Προϊσταμένους Διευθύνσεων των Ν.Π.Δ.Δ. (προκειμένου να παραστούν στη συνεδρίαση για την εισήγηση των θεμάτων αρμοδιότητάς τους)
 8. Γενικό Γραμματέα Δ. Ηγ/τσας
 9. Γραφεία Συνδυασμών (2)
 10. Γραφεία Αντιδημάρχων (5)
 • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech