Θέλω από το Δήμο μου

Νέα - Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Ένταξη στο Μητρώο Ατόμων που ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ένταξη στο Μητρώο Ατόμων που ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες

Στο πλαίσιο των δράσεων για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση των πολιτών από την περιοχή που τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή και δυνάμει των με αρ. πρωτ.Α1161/18-4-2023 κατευθυντηρίων οδηγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ και ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες πολιτών (ΑμεΑ, κλπ), που διαβιούν σε δομημένες περιοχές στο σύνολο των οικισμών του Δήμου (οικισμοί, πολεοδομικά τμήματα πόλεων κλπ.), των οποίων οι κατοικίες συνορεύουν ή έχουν μεγάλη εγγύτητα με δάση ή δασικές εκτάσεις, να παρέχουν τα στοιχεία τους στον Δήμο, προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο των ατόμων που ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες (ΑμεΑ, κλπ) και διαβιούν σε κατοικίες που συνορεύουν με δάση ή δασικές εκτάσεις.

Με τον τρόπο αυτό οι συμπολίτες μας που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες θα ενημερώνονται εγκαίρως και με ασφάλεια για την άμεση απομάκρυνση τους σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο, στο πλαίσιο των συντονισμένων δράσεων της Πολιτείας για την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών.

Οι συμπολίτες μας που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και επιθυμούν την ένταξή τους στο ανωτέρω Μητρώο για τους λόγους που αναφέρθηκαν, καλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω αντίστοιχη Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση προς το Δήμο Ηγουμενίτσας.

Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο καλούνται να συμπληρώσουν τα παρακάτω αρχεία και να τα υποβάλουν ηλεκτρονικά: politikiprostasia@1345.syzefxis.gov.gr. Για σχετικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Όλγα Καριπίδου  στο 2665361158 και στο 6956654747.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΜΕΑ

ΑΙΤΗΣΗ_ΒΟΗΘΟΥ_ΑΜΕΑ

Έγγραφο Ενημέρωσης & Συγκατάθεσης - Μητρώο Απόρων

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας – Υπεύθυνος Επεξεργασίας – αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία διενεργείται με σεβασμό προς τις βασικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, τις οποίες επιβάλλει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (GDPR).

Εφόσον επιθυμείτε να ενταχθείτε στο εν λόγω Μητρώο των ατόμων που ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες (ΑμεΑ) και διαβιούν σε κατοικίες που συνορεύουν με δάση ή δασικές εκτάσεις, καλείστε να παρέχετε στο Δήμο τα εξής στοιχεία:

Στοιχεία επικοινωνίας, η δ/νση κατοικίας και η κατηγορία αναπηρίας (κώφωση, τύφλωση, κλπ), τα στοιχεία επικοινωνίας των προσωπικών βοηθών ή των άμεσα συγγενικών σας προσώπων, καθώς και το μεταφορικό μέσο που θα απαιτηθεί σε περίπτωση μετακίνησης σας (π.χ. μετακίνηση με επιβατικό αυτοκίνητο, ασθενοφόρο κλπ).

Η νομική βάση για την επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων είναι η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 ΕΕ 2016/679).

Το Μητρώο θα τηρείται στο Δήμο, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, δεν θα δημοσιοποιηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο και τα στοιχεία που περιλαμβάνει θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, ήτοι για την έγκαιρη ενημέρωση και συντονισμένη απομάκρυνση σας, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Το Μητρώο θα τεθεί ως Παράρτημα στα Ειδικά Σχέδια Οργανωμένης Προληπτικής Απομάκρυνσης Πολιτών του Δήμου και θα διαβιβαστεί στους υπόλοιπους κατά τόπο δημόσιους φορείς, που εμπλέκονται στο συντονισμό της δράσης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης από δασική πυρκαγιά (ήτοι Περιφέρεια, Αστυνομία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ κ.λ.π.).

Τα δεδομένα σας θα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προς επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, εκτός αν υφίσταται αντίθετη έννομη υποχρέωση προς περαιτέρω τήρησή τους. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Μητρώο θα επικαιροποιούνται σε ετήσια βάση.

 

Ως Υποκείμενο των Δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε στο Δήμο:

Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα

Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Δικαίωμα διαγραφής/ δικαίωμα στη λήθη

Δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας

 

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech